Befolkningsfremskrivninger 2011-2040
Modelbeskrivelse
Forudsætninger
Befolkningsfremskrivninger 2011-2040
Modelbeskrivelse
Forudsætninger