Indhandling af fisk og skalddyr på arter, 2011-2014
Indhandling af rejer1 fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af stenbider fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Grønlandsk og udenlandsk fiskeri ved Grønland, 2011-2014
Grønlandske fartøjers fiskeri i andre farvande, 2011-2014
Antal fiskefartøjer, kommunalvis fordelt efter størrelser, typer og byggematerialer
Antal fiskefartøjer, fordelt på aldersintervaller og kommuner
Deciler for indhandlingsværdier, alle arter (2014)
Deciler for indhandlingsværdier, hellefisk (2014)
Fiskefartøjers andel i indhandling, 2011-2014
Indhandling af fisk og skalddyr på arter, 2011-2014
Indhandling af fisk og skalddyr på arter, 2011-2014
Indhandling af fisk og skalddyr på arter, 2011-2014
Indhandling af rejer1 fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af rejer1 fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af rejer1 fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af stenbider fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af stenbider fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af stenbider fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Grønlandsk og udenlandsk fiskeri ved Grønland, 2011-2014
Grønlandsk og udenlandsk fiskeri ved Grønland, 2011-2014
Grønlandsk og udenlandsk fiskeri ved Grønland, 2011-2014
Grønlandske fartøjers fiskeri i andre farvande, 2011-2014
Grønlandske fartøjers fiskeri i andre farvande, 2011-2014
Grønlandske fartøjers fiskeri i andre farvande, 2011-2014
Antal fiskefartøjer, kommunalvis fordelt efter størrelser, typer og byggematerialer
Antal fiskefartøjer, kommunalvis fordelt efter størrelser, typer og byggematerialer
Antal fiskefartøjer, kommunalvis fordelt efter størrelser, typer og byggematerialer
Antal fiskefartøjer, fordelt på aldersintervaller og kommuner
Antal fiskefartøjer, fordelt på aldersintervaller og kommuner
Antal fiskefartøjer, fordelt på aldersintervaller og kommuner
Deciler for indhandlingsværdier, alle arter (2014)
Deciler for indhandlingsværdier, alle arter (2014)
Deciler for indhandlingsværdier, alle arter (2014)
Deciler for indhandlingsværdier, hellefisk (2014)
Deciler for indhandlingsværdier, hellefisk (2014)
Deciler for indhandlingsværdier, hellefisk (2014)
Fiskefartøjers andel i indhandling, 2011-2014
Fiskefartøjers andel i indhandling, 2011-2014
Fiskefartøjers andel i indhandling, 2011-2014