Underskuddet på handelsbalancen formindsket for tredje år i træk
Formålet med publikationen
Grønlands udenrigshandel
Underskuddet på handelsbalancen formindsket for tredje år i træk
Formålet med publikationen
Grønlands udenrigshandel