Stigning i underskuddet på handelsbalancen
Indledning
Grønlands udenrigshandel
Stigning i underskuddet på handelsbalancen
Indledning
Grønlands udenrigshandel