Organisatoriske forhold på socialområdet
Det sociale sikkerhedsnet
Forebyggende og afhjælpende indsats
Bistand til grønlændere i Danmark
Modtagere af sociale ydelser
Sundhedsvæsnet
Landslægeembedet
Tandpleje
Forebyggende opgaver
Indsats på alkoholområdet
Forebyggelse af selvmord
Abort
Smitsomme sygdomme
Organisatoriske forhold på socialområdet
Det sociale sikkerhedsnet
Forebyggende og afhjælpende indsats
Bistand til grønlændere i Danmark
Modtagere af sociale ydelser
Sundhedsvæsnet
Landslægeembedet
Tandpleje
Forebyggende opgaver
Indsats på alkoholområdet
Forebyggelse af selvmord
Abort
Smitsomme sygdomme