Befolkningens uddannelsesprofil 2014
Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen
Videregående uddannelser
Befolkningens højest fuldførte uddannelsesniveau
Flest er uddannet indenfor ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion
Befolkningens uddannelsesprofil 2014
Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen
Videregående uddannelser
Befolkningens højest fuldførte uddannelsesniveau
Flest er uddannet indenfor ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion