Modelbeskrivelse
Modellen for regionale fremskrivninger
Kvalitet og usikkerhed
Modelbeskrivelse
Modellen for regionale fremskrivninger
Kvalitet og usikkerhed