Befolkning og befolkningstilvækst
Befolkningens bevægelser
Befolkningen i kommunerne, distrikterne, byer og bygder 2014
Befolkningen fordelt efter alder køn, fødested og civilstand 2014
Befolkningsfremskrivning 2014-2023
Dødelighedstavler
Levendefødte fordelt efter moders alder og fødested
Ind- og udvandringer fordelt efter fødested
Befolkningen fordelt efter statsborgerskab. Udvalgte år 1980-2014
Befolkning og befolkningstilvækst
Befolkningens bevægelser
Befolkningen i kommunerne, distrikterne, byer og bygder 2014
Befolkningen fordelt efter alder køn, fødested og civilstand 2014
Befolkningsfremskrivning 2014-2023
Dødelighedstavler
Levendefødte fordelt efter moders alder og fødested
Ind- og udvandringer fordelt efter fødested
Befolkningen fordelt efter statsborgerskab. Udvalgte år 1980-2014