Metode og kilder
Varegruppering
Opgørelsesprincipper for transport
Beregning af eksportværdi for visse fiskearter
Metode og kilder
Varegruppering
Opgørelsesprincipper for transport
Beregning af eksportværdi for visse fiskearter