Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2012
Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2012 pillugu tusagassiutinut nalunaarut
Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2012
Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2012 pillugu tusagassiutinut nalunaarut

Saqqummersitaq pdf-inngorlugu aasinnaavat, pdf-filimik atuaasinnaasumik programmimik peqaruit atuarsinnaassavat


Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2012.pdf (Filip angissusaa:1115 KB)

Pdf-filimut linki
http://www.stat.gl/publ/kl/AL/201302/pdf/Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2012.pdf