Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2013
Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2013 pillugu tusagassiutinut nalunaarut
Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2013
Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2013 pillugu tusagassiutinut nalunaarut

Saqqummersitaq pdf-inngorlugu aasinnaavat, pdf-filimik atuaasinnaasumik programmimik peqaruit atuarsinnaassavat


Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2013.pdf (Filip angissusaa:415 KB)

Pdf-filimut linki
http://www.stat.gl/publ/kl/AL/201401/pdf/Tupat pillugit naatsorsuutit 1994-2013.pdf