2009-mi 2010-milu tunisassiornermi atuinermilu input-output tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut
2010-mut Input-output tabeli
2009-mut Input-output tabeli
2009-mi 2010-milu tunisassiornermi atuinermilu input-output tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut
2010-mut Input-output tabeli
2009-mut Input-output tabeli

Saqqummersitaq pdf-inngorlugu aasinnaavat, pdf-filimik atuaasinnaasumik programmimik peqaruit atuarsinnaassavat


2009-mi 2010-milu tunisassiornermi atuinermilu input-output tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut.pdf (Filip angissusaa:359 KB)

Pdf-filimut linki
http://www.stat.gl/publ/kl/NR/201401/pdf/2009-mi 2010-milu tunisassiornermi atuinermilu input-output tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut.pdf