Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit
Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini inissitsiterinerit pingaarnerit
1979-miilli aningaasatigut ineriartorneq
Nunanut tamalaanut naleqqiussineq
Nioqqutissat isertut anisullu pillugit 2004-mut tabeli
Paasissutissat annertunerusut
Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit
Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit
Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini inissitsiterinerit pingaarnerit
Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini inissitsiterinerit pingaarnerit
1979-miilli aningaasatigut ineriartorneq
1979-miilli aningaasatigut ineriartorneq
Nunanut tamalaanut naleqqiussineq
Nunanut tamalaanut naleqqiussineq
Nioqqutissat isertut anisullu pillugit 2004-mut tabeli
Nioqqutissat isertut anisullu pillugit 2004-mut tabeli
Paasissutissat annertunerusut
Paasissutissat annertunerusut