Landskassens indførselsprovenu af afgiftsbelagte tobaksvarer
Indførsel af cigaretter
Indførselsvægt af tobak
Landskassens indførselsprovenu af afgiftsbelagte tobaksvarer
Indførsel af cigaretter
Indførselsvægt af tobak