Metode
Energisektor
Industrielle processer og produkter
Landbrug
Arealanvendelse LULUCF
Affaldshåndtering
Emissionsfaktorer
Drivhusgasser
CO2 ækvivalenter
Revisioner i denne opgørelse
Metode
Energisektor
Industrielle processer og produkter
Landbrug
Arealanvendelse LULUCF
Affaldshåndtering
Emissionsfaktorer
Drivhusgasser
CO2 ækvivalenter
Revisioner i denne opgørelse