Udgifter i offentlig forvaltning og service, realøkonomisk fordeling
Udgifter i den kommunale sektor, realøkonomisk fordeling
Udgifter i den selvstyrede sektor, realøkonomisk fordeling
Udgifter i den statslige sektor, realøkonomisk fordeling
Udgifter i offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling
Udgifter i den kommunale sektor, funktionel fordeling
Udgifter i den selvstyrede sektor, funktionel fordeling
Udgifter i den statslige sektor, funktionel fordeling
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af udgifter i offentlig forvaltning og service 2016
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af udgifter i den kommunale sektor 2016
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af udgifter i den selvstyrede sektor 2016
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af udgifter i den statslige sektor 2016
Udgifter i offentlig forvaltning og service, realøkonomisk fordeling
Udgifter i den kommunale sektor, realøkonomisk fordeling
Udgifter i den selvstyrede sektor, realøkonomisk fordeling
Udgifter i den statslige sektor, realøkonomisk fordeling
Udgifter i offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling
Udgifter i den kommunale sektor, funktionel fordeling
Udgifter i den selvstyrede sektor, funktionel fordeling
Udgifter i den statslige sektor, funktionel fordeling
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af udgifter i offentlig forvaltning og service 2016
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af udgifter i den kommunale sektor 2016
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af udgifter i den selvstyrede sektor 2016
Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling af udgifter i den statslige sektor 2016