Befolkning


I perioden 1998 og frem til 2014 var befolkningens samlede størrelse mellem 56 og 57.000 personer. Siden da har folketallet været faldende. Af de nuværende 55.992 indbyggere er knap 6000 født udenfor Grønland. I Danmark bor der i dag omkring 15.000 som er født i Grønland, hvilket er 3.000 flere end for 10 år siden. Der fødes i overkanten 800 børn om året, og der dør omkring 500. Fødselsoverskuddet er således 300 om året, hvilket skulle medføre at befolkningen øges over tid. Når dette ikke sker, skyldes det, at der årligt udvandrer flere end der indvandrer. I lidt runde tal kan man sige at hele befolkningstilvæksten de seneste 10 år er sket i Danmark, idet den årlige gennemsnitlige nettoudvandring er opgjort til omkring 300 personer.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019-2029 (2050) Befolkningsfremskrivning

15. maj 2019
Befolkningsfremskrivning 2019-2029 (2050)
Sammenlignet med 2018 viser 2019-fremskrivningen, at der om 10 år vil være omkring 300 flere i Grønland end beregnet i 2018-fremskrivningerne. Der forventes nu et samlet folketal på 54.473 mod 54.157 i de forrige beregninger.

Læs artikel: her

2019 Grønlands befolkning pr. 1. april

7. maj 2019
Grønlands befolkning pr. 1. april 2019
Pr. 1. april 2019 boede der 56.201 personer i Grønland. Det er 209 flere end 1. januar i år, og 232 flere end for et år siden. Stigningen tilskrives gruppen af personer, som er født udenfor Grønland, som især tager bopæl i Nuuk. Folketallet i Nuuk er steget med 255 i løbet af årets 1. kvartal.

Læs artikel: her

2019 Grønlands befolkning

8. februar 2019
115 flere i Grønland
Den 1. januar 2019 boede der 55.992 personer i Grønland. Dermed er befolkningen steget med 115 personer i løbet af 2018.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Folketal (1. januar)

Befolkningen pr 1. januar 1977-2019 (BEDST1)
Befolkningen i kommunerne pr 1. januar 1977-2019 (BEDST2)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. januar 1977-2019 (BEDST3)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. januar 1977-2019 (BEDST4)
Befolkningens civilstand 1. januar 1977-2019 (BEDST5)
Befolkningens statsborgerskab 1977-2019 (BEDST6)
Befolkningen i Nuuk efter statsborgerskab pr 1. januar 1977-2019 (BEDST6NUK)
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. januar 1994-2019 (BEDSTNUK)

Midtårsbefolkning (1. juli)

Befolkningen pr 1. juli 2011-2018 (BEDSTM1)
Befolkningen i kommunerne 1. juli 2011-2018 (BEDSTM2)
Befolkningen i distrikterne 1. juli 2011-2018 (BEDSTM3)
Befolkningen i lokaliteterne 1. juli 2011-2018 (BEDSTM4)
Befolkningens civilstand pr 1. juli 2011-2018 (BEDSTM5)
Befolkningens statborgerskab 1. juli 2011-2018 (BEDSTM6)
Befolkningen i Nuuks bydele 1. juli 2011-2018 (BEDSTMNUK)

Fremskrivninger

Befolkningsfremskrivning 2018 - 2050 (BEDP18A)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2018 - 2050 (BEDP18G)
Befolkningsfremskrivning 2018 - årlige ændringer (BEDP18R)
Befolkningsfremskrivning 2019 - 2050 (BEDP19)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2019 - 2050 (BEDP19G)
Befolkningsfremskrivning 2019 - årlige ændringer (BEDP19R)

Levendefødte

Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder (BEDBBGNS)
Månedligt antal levendefødte 1973-2018 (BEDBBL0)
Antal levendefødte i distrikterne (BEDBBL3)
Antal levendefødte i distrikterne (moders fødselsår) 1973-2018 (BEDBBL3GEN)
Antal levendefødte i distrikterne (moders alder ultimo kalenderår) 1973-2018 (BEDBBL3ULT)
Antal levendefødte samt middelfolketal 1977-2018 (BEDBBLK1)
Antal levendefødte samt middelfolketal (kommuner) 1977-2018 (BEDBBLK2)
Antal levendefødte samt middelfolketal (distrikter) 1977-2018 (BEDBBLK3)
Antal levendefødte samt middelfolketal (lokaliteter) 1977-2018 (BEDBBLK4)
Levendefødte og middelfolketal 1977-2017 (BEDBBLM1)
Levendefødte og middelfolketal i kommunerne 1977-2017 (BEDBBLM2)
Antal levendefødte fordelt efter levendefødtnummer og moders alder. (BEDLEVNR)

Fertilitet

Fertilitet 1977-2018 (BEDBBLSF1)
Aldersbetinget fertilitet i kommunerne 1977-2015 (BEDBBLSF2)
Regionale fertilitetsmål (BEDBBRF)
Fertilitetskvotienter for kvinder født i Grønland (BEDBBSF1)
Fertilitet for udvalgte befolkningsgrupper (BEDFT)

Dødsfald

Døde og middelfolketal 1977-2018 (BEDBBDM1)
Døde og middelfolketal (kommunerne) 1977-2018 (BEDBBDM2)
Døde og middelfolketal (distrikterne) 1977-2018 (BEDBBDM3)
Døde og middelfolketal (lokaliteterne) 1977-2018 (BEDBBDM4)
Døde (pr måned) 1973-2018 (BEDBBDMD1)
Middellevetid 2-års grundlag (BEDDT2A)
Middellevetid 5-års grundlag (BEDDT5A)

Flytninger

Flytninger (kommuner) 1993-2018 (BEDBAF2)
Flytninger efter til/fraflytningskommune 1993-2018 (BEDBAF2B)
Månedlige flytninger efter til/fraflytningskommune 1993-2018 (BEDBAF2M)
Flytninger (distrikter) 1993-2018 (BEDBAF3)
Flytninger efter til/fraflytningsdistrikt 1993-2018 (BEDBAF3B)
Flytninger efter til/fraflytningslokalitet 1993-2018 (BEDBAF4B)
Flytninger efter kommune, køn, fødested og alder 1993-2017 (BEDBBAF2)
Flytninger efter distrikt, køn, fødested og alder 1993-2017 (BEDBBAF3)

Vandringer

Vandringer efter kommune og alder 1993-2018 (BEDBBIU2)
Vandringer efter kommune, måned, køn og fødested 1993-2017 (BEDBBIU2a)
Vandringer (distrikterne) 1993-2018 (BEDBBIU3)
Vandringer (lokaliteter) 1993-2018 (BEDBBIU4)
Vandringer efter kommune og måned 1993-2018 (BEDBBIU5)
Vandringer efter land og statsborgerskab 1993-2018 (BEDBBIU6)

Husstande

Husstande i kommuner og distrikter 1994-2019 (BEDHUS1)
Husstande i kommuner og distrikter efter husstandstype 1994-2019 (BEDHUS2)
Befolkningen i kommuner og distrikter efter husstandstype 1994-2019 (BEDHUS3)
Husstande i lokaliteter 1994-2019 (BEDHUS4)
Nuuks husstande 1994-2019 (BEDHUSNUK)

Planlagte publikationer i år


Befolkningen pr. 1. juli 2019  ( 9. august 2019 )
Befolkningen pr. 1. oktober 2019  ( 8. november 2019 )
Befolkningens bevægelser 2018  ( 15. november 2019 )


Læs vore publikationer om...Befolkningsstatus

Befolkningsudviklingen

Fremskrivninger

Læs vore publikationer om...Befolkningsstatus

Befolkningsudviklingen

Fremskrivninger


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?