Befolkning


I perioden 1998 og frem til 2014 var befolkningens samlede størrelse mellem 56 og 57.000 personer. Siden da har folketallet været faldende. Af de nuværende 55.877 indbyggere er knap 6000 født udenfor Grønland. I Danmark bor der i dag omkring 15.000 som er født i Grønland, hvilket er 3.000 flere end for 10 år siden. Der fødes i overkanten 800 børn om året, og der dør omkring 500. Fødselsoverskuddet er således 300 om året, hvilket skulle medføre at befolkningen øges over tid. Når dette ikke sker, skyldes det, at der årligt udvandrer flere end der indvandrer. I lidt runde tal kan man sige at hele befolkningstilvæksten de seneste 10 år er sket i Danmark, idet den årlige gennemsnitlige nettoudvandring er opgjort til omkring 300 personer.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2018-2028 (2050) Befolkningsfremskrivning

14. januar 2019
Befolkningsfremskrivning 2018-2028 (2050)
Det samlede folketal vil i løbet af de kommende 10 år blive reduceret med 2,6 pct. fra de nuværende 55.877 personer til omkring 54.400 i 2028. Der vil være langt flere over 65 år, hvilket vil forstærkes i løbet af 2030’erne, hvor de store årgange fra 1960’erne alle har passeret de erhvervsaktive aldre. Aldersgruppen 45-54 vil være omkring 30 pct. mindre end i dag i 2048.

Læs artikel: her

2018 Grønlands befolkning pr. 1. oktober

6. november 2018
Kommune Kujalleq er nu landets mindste kommune
I årets 3. kvartal faldt folketallet i Kommune Kujalleq med 107 personer. Da folketallet i Kommune Qeqertalik samtidig steg med 51 blev Kommune Kujalleq for første gang den af landets kommuner der har lavest folketal.

Læs artikel: her

Udkast til publikationen ”2018-2028 (2050) Befolkningsfremskrivning”

3. september 2018
Udkast til publikationen ”2018-2028 (2050) Befolkningsfremskrivning” var ved en fejl blevet lagt på Grønlands Statistiks hjemmeside
Publikationen er endnu ikke færdig og offentliggjort.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Folketal (1. januar)

Befolkningen pr 1. januar 1977-2018 (BEDST1)
Befolkningen i kommunerne 1. Januar 1977-2018 (BEDST2)
Befolkningen i distrikter og kommuner 1. Januar 1977-2018 (BEDST3)
Befolkningen i lokaliteterne 1. Januar 1977-2018 (BEDST4)
Befolkningens civilstand 1. Januar 1977-2018 (BEDST5)
Befolkningens statsborgerskab 1. Januar 1977-2018 (BEDST6)
Befolkningen i Nuuks statsborgerskab 1. Januar 1977-2018 (BEDST6NUK)
Befolkningens fødested 1. Januar 1977-2018 (BEDST8)
Befolkningen i Nuuks bydele 1. januar 1994-2018 (BEDSTNUK)

Midtårsbefolkning (1. juli)

Befolkningen pr 1. juli 2011-2018 (BEDSTM1)
Befolkningen i kommunerne 1. juli 2011-2018 (BEDSTM2)
Befolkningen i distrikterne 1. juli 2011-2018 (BEDSTM3)
Befolkningen i lokaliteterne 1. juli 2011-2018 (BEDSTM4)
Befolkningens civilstand pr 1. juli 2011-2018 (BEDSTM5)
Befolkningens statborgerskab 1. juli 2011-2018 (BEDSTM6)
Befolkningen i Nuuks bydele 1. juli 2011-2018 (BEDSTMNUK)

Fremskrivninger

Befolkningsfremskrivning 2018 - 2050 (BEDP18A)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2018 - 2050 (BEDP18G)
Befolkningsfremskrivning 2018 - årlige ændringer (BEDP18R)

Levendefødte

Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder (BEDBBGNS)
(Revideret)Antal levendefødte efter bosted, moders fødested, moders alder, køn og fødselsmåned 1973-2017 (BEDBBL0)
Levendefødte efter distrikt, moders fødested, alder og køn 1973-2017 (BEDBBL3)
Levendefødte efter distrikt, moders fødested, moders generation og køn 1973-2017 (BEDBBL3GEN)
Levendefødte efter distrikt, moders fødested, moders ultimoalder og køn 1973-2017 (BEDBBL3ULT)
Levendefødte og middelfolketal 1977-2017 (BEDBBLM1)
Levendefødte og middelfolketal i kommunerne 1977-2017 (BEDBBLM2)
Antal levendefødte fordelt efter levendefødtnummer og moders alder. (BEDLEVNR)

Fertilitet

Fertilitet 1977-2015 (BEDBBLSF1)
Aldersbetinget fertilitet i kommunerne 1977-2015 (BEDBBLSF2)
Regionale fertilitetsmål (BEDBBRF)
Fertilitetskvotienter for kvinder født i Grønland (BEDBBSF1)
Fertilitet for udvalgte befolkningsgrupper (BEDFT)

Dødsfald

Dødsfald og middelfolketal 1977-2017 (BEDBBDM1)
Dødsfald og middelfolketal i kommunerne 1977-2017 (BEDBBDM2)
Dødsfald og middelfolketal i distrikterne 1977-2017 (BEDBBDM3)
Dødsfald og middelfolketal i lokaliteterne 1977-2017 (BEDBBDM4)
Døde efter dødsmåned 1973-2017 (BEDBBDMD1)
Overlevelsestavle (BEDDT)

Flytninger

Flytninger i til/fraflytningskommune 1993-2017 (BEDBAF2B)
Flytninger efter til/fraflytningskommune, art, køn, fødested og måned 1993-2017 (BEDBAF2M)
Flytninger efter til/fraflytningsdistrikt, køn, fødested og alder 1993-2017 (BEDBAF3B)
Flytninger efter kommune, køn, fødested og alder 1993-2017 (BEDBBAF2)
Flytninger efter distrikt, køn, fødested og alder 1993-2017 (BEDBBAF3)

Vandringer

Vandringer efter kommune, alder, køn og fødested 1993-2017 (BEDBBIU2)
Vandringer efter kommune, måned, køn og fødested 1993-2017 (BEDBBIU2a)
Vandringer efter distrikt, bosted, alder, køn og fødested 1993-2017 (BEDBBIU3)
Vandringer efter kommune, alder, køn, fødested og måned 1993-2017 (BEDBBIU5)
Vandringer efter land, tid, køn og statsborgerskab. (BEDBBIU6)

Husstande

Befolkningen fordelt efter familietype (BEDFAM1)
Antal familier i distrikterne (BEDFAM2)
Husstande i kommuner/distrikter 1. januar 1994-2018 (BEDHUS1)
Husstande i kommuner/distrikter 1. januar efter område, bosted, størrelse og type 1994-2018 (BEDHUS2)
Befolkningen i kommuner/distrikter 1. januar efter område, bosted, størrelse og type 1994-2018 (BEDHUS3)
Husstande i lokaliteterne 1. januar efter størrelse og type 1994-2018 (BEDHUS4)
Husstande i Nuuks bydele 1. januar 1994-2018 (BEDHUSNUK)

Planlagte publikationer i år


Befolkningen pr. 1. januar 2019  ( 8. februar 2019 )
Befolkningen pr. 1. april 2019  ( 7. maj 2019 )
Befolkningsfremskrivninger 2019  ( 15. maj 2019 )
Befolkningen pr. 1. juli 2019  ( 9. august 2019 )
Befolkningen pr. 1. oktober 2019  ( 8. november 2019 )
Befolkningens bevægelser 2018  ( 15. november 2019 )


Læs vore publikationer om...Befolkningsstatus

Befolkningsudviklingen

Fremskrivninger

Læs vore publikationer om...Befolkningsstatus

Befolkningsudviklingen

Fremskrivninger


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?