Befolkning


I perioden 1998 og frem til 2014 var befolkningens samlede størrelse mellem 56 og 57.000 personer. Siden da har folketallet været faldende. Af de nuværende 55.860 indbyggere er knap 6000 født udenfor Grønland. I Danmark bor der i dag omkring 15.000 som er født i Grønland, hvilket er 3.000 flere end for 10 år siden. Der fødes i overkanten 800 børn om året, og der dør omkring 500. Fødselsoverskuddet er således 300 om året, hvilket skulle medføre at befolkningen øges over tid. Når dette ikke sker, skyldes det, at der årligt udvandrer flere end der indvandrer. I lidt runde tal kan man sige at hele befolkningstilvæksten de seneste 10 år er sket i Danmark, idet den årlige gennemsnitlige nettoudvandring er opgjort til omkring 300 personer.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2017 Grønlands befolkning

10. februar 2017
Uændret folketal
Den 1. januar 2017 boede der 55.860 personer i Grønland. Dermed er befolkningen steget med 13 personer i løbet af 2016.

Læs artikel: her

2016 Familier i Grønland - revideret version

5. december 2016
Ny opgørelse om antal familier
Pr 1. januar 2016 var der 29.384 familier i Grønland, hvoraf knap halvdelen var enlige voksne uden børn. 8.555 familier havde børn eller hjemmeboende unge, heraf var 5.699 parfamilier, mens der kun var en voksen i de resterende 2.856 børnefamilier

Læs artikel: her

2015 Befolkningens bevægelser

7. november 2016
Befolkningens bevægelser 2015
Gennemsnitalder for mødre. I 2015 var gennemsnitsalderen for alle fødende kvinder 27,4 år og for førstegangsfødende 24,7 år. Når udviklingen over tid betragtes, ses at de førstegangsfødende i gennemsnit er blevet 1,8 år ældre siden år 2000, mens gennemsnitsalderen for alle føden kvinder er stort set uændret.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Folketal (1. januar)

Befolkningen pr 1. januar 1977-2017 (BEDST1)
Befolkningen i kommunerne 1. Januar 1977-2017 (BEDST2)
Befolkningen i distrikter og kommuner 1. Januar 1977-2017 (BEDST3)
Befolkningen i lokaliteterne 1. Januar 1977-2017 (BEDST4)
Befolkningens civilstand 1. Januar 1977-2017 (BEDST5)
Befolkningens statsborgerskab 1. Januar 1977-2017 (BEDST6)
Befolkningens fødested 1. Januar 1977-2017 (BEDST8)
Befolkningen i Nuuks bydele 1. januar 1994-2017 (BEDSTNUK)

Midtårsbefolkning (1. juli)

Befolkningen pr 1. juli 2011-2016 (BEDSTM1)
Befolkningen i kommunerne 1. juli 2011-2016 (BEDSTM2)
Befolkningen i distrikterne 1. juli 2011-2016 (BEDSTM3)
Befolkningen i lokaliteterne 1. juli 2011-2016 (BEDSTM4)
Befolkningens civilstand pr 1. juli 2011-2016 (BEDSTM5)
Befolkningens statborgerskab 1. juli 2011-2016 (BEDSTM6)

Fremskrivninger

Befolkningsfremskrivning 2016-2040 (BEDPROG)
Regionale befolkningsfremskrivninger (BEDPROGREG)

Levendefødte

Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder (BEDBBGNS)
(Revideret)Antal levendefødte efter bosted, moders fødested, moders alder, køn og fødselsmåned 1973-2016 (BEDBBL0)
Levendefødte efter distrikt, moders fødested, alder og køn 1973-2016 (BEDBBL3)
Levendefødte efter distrikt, moders fødested, moders ultimoalder og køn 1973-2016 (BEDBBL3ULT)
Levendefødte og middelfolketal efter moders fødested og alder 1977-2016 (BEDBBLM1)
Levendefødte og middelfolketal efter kommune, moders fødested og alder 1977-2016 (BEDBBLM2)
Levendefødte og middelfolketal efter distrikt, moders fødested og alder 1977-2016 (BEDBBLM3)
Levendefødte og middelfolketal efter lokalitet, moders fødested og alder 1977-2016 (BEDBBLM4)
Antal levendefødte fordelt efter levendefødtnummer og moders alder. (BEDLEVNR)

Fertilitet

Fertilitet 1977-2015 (BEDBBLSF1)
Aldersbetinget fertilitet i kommunerne 1977-2015 (BEDBBLSF2)
Regionale fertilitetsmål (BEDBBRF)
Fertilitetskvotienter for kvinder født i Grønland (BEDBBSF1)
Fertilitet for udvalgte befolkningsgrupper (BEDFT)

Dødsfald

Døde og middelfolketal 1977-2016 (BEDBBDM1)
Døde og middelfolketal i kommunerne 1977-2016 (BEDBBDM2)
Døde og middelfolketal i distrikterne 1977-2016 (BEDBBDM3)
Døde og middelfolketal i lokaliteterne 1977-2016 (BEDBBDM4)
Døde efter dødsmåned 1973-2016 (BEDBBDMD1)
Overlevelsestavle (BEDDT)

Flytninger

Flytninger i til/fraflytningskommune 1993-2016 (BEDBAF2B)
Flytninger efter til/fraflytningskommune, art, køn, fødested og måned 1993-2016 (BEDBAF2M)
Flytninger efter til/fraflytningsdistrikt, køn, fødested og alder 1993-2016 (BEDBAF3B)
Flytninger efter til/fraflytningslokalitet, køn og fødested 1993-2016 (BEDBAF4B)
Flytninger efter kommune, køn, fødested og alder 1993-2016 (BEDBBAF2)
Flytninger efter distrikt, køn, fødested og alder 1993-2016 (BEDBBAF3)

Vandringer

Vandringer efter kommune, alder, køn og fødested 1993-2016 (BEDBBIU2)
Vandringer efter kommune, måned, køn og fødested 1993-2016 (BEDBBIU2a)
Vandringer efter distrikt, bosted, alder, køn og fødested 1993-2016 (BEDBBIU3)
Antal ind-/udvandringer i byer og bygder efter lokalitet, alder, køn og fødested 1993-2016 (BEDBBIU4)
Vandringer efter kommune, alder, køn, fødested og måned 1993-2016 (BEDBBIU5)
Vandringer efter land, tid, køn og statsborgerskab. (BEDBBIU6)

Husstande og familier

Planlagte publikationer i år


Befolkningsfremskrivninger 2017  ( 15. maj 2017 )
Befolkningen pr. 1. juli 2017  ( 4. august 2017 )
Befolkningens bevægelser 2016  ( 7. november 2017 )


Læs vore publikationer om...Befolkningsstatus

Befolkningsudviklingen

Fremskrivninger

Læs vore publikationer om...Befolkningsstatus

Befolkningsudviklingen

Fremskrivninger


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

2016 udgaven er udsolgt, men kan fortsat hentes som pdf. Næste udgave forventes udgivet i april 2017Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

2016 udgaven er udsolgt, men kan fortsat hentes som pdf. Næste udgave forventes udgivet i april 2017
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?