Befolkning


Grønlands befolkning bor ved kysten: i byer og bygder. Cirka 60 pct. af Grønlands befolkning bor i de fem største byer Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq. Efter 1960’erne er befolkningen vokset kraftigt i byerne, dels på grund af en generel befolkningstilvækst, og dels på grund af vandring fra bygd til by. Denne tendens er uændret i de sidste 40 år.

Grønlands befolkning har en overvægt af mænd, idet den del af arbejdsstyrken, der er født uden for Grønland, består af 2/3 mænd og 1/3 kvinder.

I forhold til befolkningens størrelse er omfanget af flytninger i Grønland betydeligt, og har stor indflydelse på befolkningens sammensætning. Grønland har set en stadig flytning fra bygd til by, primært Nuuk, i de sidste 50 år.

De fleste migranter er borgere i Rigsfællesskabet, der rejser fra Grønland til Danmark eller vice versa. Behovet for tilkaldt arbejdskraft indebærer at udvandring fra den udenlandskfødte del af befolkningen løbende skal erstattes med indvandrede. Over en periode er nettoindvandringen i balance, hvilket ikke er tilfældet for den grønlandskfødte del af befolkningen. I gennemsnit er 370 nettoudvandret hvert år de sidste 10 år.

Cirka 850 personer fødes hvert år, og cirka 500 personer dør. Grønlandskfødte mænd og kvinder har en kortere forventet levetid end gennemsnittet i den vestlige verden. Dette skyldes primært en højere dødsrate på grund af ulykker og selvmord. I Grønland bliver mænd gennemsnitligt 68,3 år gamle, mens kvinder bliver 73,0 år.

Det generelle mønster for fertiliteten har været det samme i de sidste ti år. By og bygd har forskellig fertilitetsrate. Kvinder i bygder får generelt flere børn end kvinder i byer. Fertiliteten i bygderne er dog faldet i de seneste år. Fertiliteten var nogle år i begyndelsen af 1960’erne så høj at sundhedsvæsenet iværksatte særlige svangerskabsforebyggende tiltag (spiral, p-piller) og fri abort fra 1975. I dag ender flere graviditeter fortsat som legale aborter end som levendefødsler. Siden begyndelsen af 1970’erne har den samlede fertilitet holdt sig på et niveau omkring 2,1 barn per kvinde.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2020 Grønlands befolkning 1. juli

7. august 2020
Grønlands befolkning 1. juli 2020
Pr 1. juli 2020 boede der 56.367 personer i Grønland. Det er 286 flere end 1. januar i år, og 142 flere end for et år siden.

Læs artikel: her

2020-2030 (2050) Regionale befolkningsfremskrivninger

15. juni 2020
Regionale befolkningsfremskrivninger 2020-2030 (2050)
Med udgangspunkt i befolkningens køn-, alder- og bosætningsstruktur 1. januar 2020 er et antal modelberegninger gennemført for landets kommuner, distrikter og størrelsesgrupperede lokaliteter. Her beskrives mulige udviklingsscenarier over de kommende 10 år.

Læs artikel: her

2020-2030 (2050) Befolkningsfremskrivning

15. maj 2020
Befolkningsfremskrivning 2020-2030 (2050)
Sammenligning af beregningerne for 2030 viser, at der om 10 år vil være omkring 240 flere i Grønland end beregnet i 2019. Der forventes nu et samlet folketal på 54.451 mod 54.215 i de forrige beregninger. Dette forklares med, at den gennemsnitlige årlige nettoudvandring i den forudgående 10-årsperiode var lidt lavere ved beregningerne i år.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Folketal (1. januar)

Befolkningen pr 1. januar 1977-2020 (BEDST1)
Befolkningen i kommunerne pr 1. januar 1977-2020 (BEDST2)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. januar 1977-2020 (BEDST3)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. januar 1977-2020 (BEDST4)
Befolkningens civilstand 1. januar 1977-2020 (BEDST5)
Befolkningens statsborgerskab 1977-2020 (BEDST6)
Befolkningen i Nuuk efter statsborgerskab pr 1. januar 1977-2020 (BEDST6NUK)
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. januar 1994-2020 (BEDSTNUK)

Midtårsbefolkning (1. juli)

Befolkningen pr 1. juli 2011-2020 (BEDSTM1)
Befolkningen i kommunerne pr 1. juli 2011-2020 (BEDSTM2)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. juli 2011-2020 (BEDSTM3)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. juli 2011-2020 (BEDSTM4)
Befolkningens civilstand 1. juli 2011-2020 (BEDSTM5)
Befolkningens statsborgerskab 2011-2020 (BEDSTM6)
Befolkningen i Nuuk efter statsborgerskab pr 1. juli 2011-2020 (BEDSTM6NUK)
Befolkningens fødeland 2011-2020 (BEDSTM8)
Befolkningen i Nuuk efter fødeland pr 1. juli 2011-2020 (BEDSTM8NUK)
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. juli 1994-2020 (BEDSTMNUK)

Fremskrivninger

Befolkningsfremskrivning 2018 - 2050 (BEDP18A)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2018 - 2050 (BEDP18G)
Befolkningsfremskrivning 2018 - årlige ændringer (BEDP18R)
Befolkningsfremskrivning 2019 - 2050 (BEDP19)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2019 - 2050 (BEDP19G)
Befolkningsfremskrivning 2019 - årlige ændringer (BEDP19R)
Befolkningsfremskrivning 2020 - 2050 (BEDP20)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2020 - 2050 (BEDP20G)
Befolkningsfremskrivning 2020 - årlige ændringer (BEDP20R)
Regionale befolkningsfremskrivninger 2020 (BEDP20REG)
Regionale befolkningsfremskrivninger 2020 - årlige ændringer (BEDP20REGC)
Befolkningsfremskrivning 2017-2040 (BEDPROG)
Regionale befolkningsfremskrivninger (BEDPROGREG)

Levendefødte

Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder (BEDBBGNS)
Månedligt antal levendefødte 1973-2019 (BEDBBL0)
Antal levendefødte i distrikterne (BEDBBL3)
Antal levendefødte i distrikterne (moders fødselsår) 1973-2019 (BEDBBL3GEN)
Antal levendefødte i distrikterne (moders alder ultimo kalenderår) 1973-2019 (BEDBBL3ULT)
Antal levendefødte samt middelfolketal 1977-2019 (BEDBBLK1)
Antal levendefødte samt middelfolketal (kommuner) 1977-2019 (BEDBBLK2)
Antal levendefødte samt middelfolketal (distrikter) 1977-2019 (BEDBBLK3)
Antal levendefødte samt middelfolketal (lokaliteter) 1977-2019 (BEDBBLK4)
Levendefødte og middelfolketal 1977-2017 (BEDBBLM1)
Levendefødte og middelfolketal i kommunerne 1977-2017 (BEDBBLM2)
Antal levendefødte efter levendefødtnummer 1994-2019 (BEDBBP)

Fertilitet

Fertilitet 1977-2019 (BEDBBLSF1)
Aldersbetinget fertilitet i kommunerne 1977-2015 (BEDBBLSF2)
Regionale fertilitetsmål (BEDBBRF)
Fertilitetskvotienter for kvinder født i Grønland (BEDBBSF1)
Fertilitet for udvalgte befolkningsgrupper (BEDFT)

Dødsfald

Døde og middelfolketal 1977-2019 (BEDBBDM1)
Døde og middelfolketal (kommunerne) 1977-2019 (BEDBBDM2)
Døde og middelfolketal (distrikterne) 1977-2019 (BEDBBDM3)
Døde og middelfolketal (lokaliteterne) 1977-2019 (BEDBBDM4)
Døde (pr måned) 1973-2019 (BEDBBDMD1)
Middellevetid 2-års grundlag (BEDDT2A)
Middellevetid 5-års grundlag (BEDDT5A)

Flytninger

Flytninger (kommuner) 1993-2019 (BEDBAF2)
Flytninger efter til/fraflytningskommune 1993-2019 (BEDBAF2B)
Månedlige flytninger efter til/fraflytningskommune 1993-2019 (BEDBAF2M)
Flytninger (distrikter) 1993-2019 (BEDBAF3)
Flytninger efter til/fraflytningsdistrikt 1993-2019 (BEDBAF3B)
Flytninger efter til/fraflytningslokalitet 1993-2019 (BEDBAF4B)
Flytninger efter kommune, køn, fødested og alder 1993-2017 (BEDBBAF2)
Flytninger efter distrikt, køn, fødested og alder 1993-2017 (BEDBBAF3)

Vandringer

Vandringer efter kommune og alder 1993-2019 (BEDBBIU2)
Månedlige vandringer (kommuner) 1993-2019 (BEDBBIU2A)
Vandringer (distrikterne) 1993-2019 (BEDBBIU3)
Vandringer (lokaliteter) 1993-2019 (BEDBBIU4)
Vandringer efter kommune og måned 1993-2019 (BEDBBIU5)
Vandringer efter land og statsborgerskab 1993-2019 (BEDBBIU6)

Husstande

Husstande i kommuner og distrikter 1994-2020 (BEDHUS1)
Husstande i kommuner og distrikter efter husstandstype 1994-2020 (BEDHUS2)
Befolkningen i kommuner og distrikter efter husstandstype 1994-2020 (BEDHUS3)
Husstande i lokaliteter 1994-2020 (BEDHUS4)
Nuuks husstande 1994-2020 (BEDHUSNUK)

Planlagte publikationer i år


Befolkningen pr. 1. oktober 2020  ( 6. november 2020 )
Befolkningens bevægelser 2019  ( 16. november 2020 )


Læs vore publikationer om...Befolkningsstatus

Befolkningsudviklingen

Fremskrivninger

Læs vore publikationer om...Befolkningsstatus

Befolkningsudviklingen

Fremskrivninger


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?