Energi


Grønland har grundlæggende et stort behov for energi grundet det arktiske klima og de lange afstande. Energiforbruget er opgjort til 11.033 TJ i 2011. Det er ca. 30 pct. mere end i 1990, hvor energien dog udelukkende stammede fra fossile brændsler som gasolie, petroleum og benzin. Siden 1990 har Grønland bygget fem vandkraftværker, der forsyner befolkningen i Nuuk, Qaqortoq og Narsaq, Sisimiut, Ilulissat og Tasiilaq med energi. Derudover produceres også en såkaldt affaldsvarme ved afbrænding af affald. Den vedvarende energi fra vandkraft og affaldsvarme udgjorde ca. 11 pct. af det samlede energiforbrug i 2011. Mens vandkraften er CO2-neutral, sker der en emission af drivhusgasser ved forbrug af de fossile brændsler. I 2011 var den samlede emission af drivhusgasser fra energiforbrug på 724 Gg CO2-ækvivalenter. Det er en stigning på ca. 15 pct. i forhold til 1990, og svarer til en emission pr. indbygger på 12,8 ton CO2-ækvivalenter.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2015 Emission af drivhusgasser

7. juni 2017
Emission af drivhusgasser i 2015
I 2015 var Grønlands samlede faktiske emission af drivhusgasser på 558.456 ton CO2-ækvivalent. Det er stigning på 0,7 pct. ift. til 2014 samt et fald på 14,4 pct. ift. 1990.

Læs artikel: her

2017 Registrerede køretøjer

3. maj 2017
Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler
Ved årsskiftet den 1. januar 2017 var der 4.507 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 7,7 pct. eller 321 personbiler i forhold til 1. januar 2016. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.357 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2017. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 3,2 pct. i forhold til året før.

Læs artikel: her

2015 Grønlands energiforbrug

6. december 2016
Energiforbrug steg med 1,7 pct. i 2015
Energiforbrug steg med 1,7 pct. i 2015. Stigningen skal overvejende ses i lyset af et koldere år med større varmebehov til følge. Korrigeres der for klimaudsvinget faldt energiforbruget med 1,7 pct. i 2015 sammenlignet med året før.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Energi

Faktisk energiforbrug [Tera Joule] (END1ACT)
Faktisk energiforbrug [fysiske mængder] (END1ACT_fys)
Endeligt energiforbrug [Tera Joule] (END1FIN)
Endeligt energiforbrug [fysiske mængder] (END1FIN_fys)
Emission af drivhusgasser [ton] fra energiforbrug (END2CO2)
Emission af drivhusgasser [CO2-ækvivalenter] fra energiforbrug (END2CO2e)
Faktisk energiforbrug fordelt på nationalregnskabets branchekoder (END2FBR)
Import, eksport og bunkring af energi (END2IEB)
Forbrug af drikkevand og brugsvand (END3VND)
Produktion samt forbrug af vedvarende energi m.m. (END3VVE)
Nukissiorfiits afsætning af el, vand og varme (END4NUK)
Nøgletal om energiforbrug og emission af drivhusgasser fra energiforbrug (END6KEY)

Klima

Gassimik silaannarmik kissattoortitsisussamik tamakkiisumik aniatitsinera (END1EM1)
Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelse (END1EM1)
Silasiorfinni agguaqatigiissullugu kiassutsit (END1MID)
Middeltemperaturer (END1MID)
Silasiorfiusuni apisarnerit siallertarnerillu (END1NED)
Nedbørsmængder (END1NED)
Ulluni annertussusiliiffinni uuttuinerit katinneri (END1SUM)
Summerede graddageværdier (END1SUM)

Motorkøretøjer

Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab (ENDMO1HI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter (ENDMO2DI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter brancher (ENDMO3BR)
Nyregistrerede motorkøretøjer (ENDMO4NY)

Planlagte publikationer i år


Grønlands energiforbrug 2016  ( 14. december 2017 )


Læs vore publikationer om...Energi

Klima

Motorkøretøjer

Læs vore publikationer om...Energi

Klima

Motorkøretøjer


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?