Energi


Grønland har grundlæggende et stort behov for energi grundet det arktiske klima og de lange afstande. Energiforbruget er opgjort til 8.556 TJ i 2016. Det er blot 0,3 pct. mere end i 1990, hvor energien dog udelukkende stammede fra fossile brændsler som gasolie, petroleum og benzin. Siden 1990 har Grønland bygget fem vandkraftværker, der forsyner befolkningen i Nuuk, Qaqortoq og Narsaq, Sisimiut, Ilulissat og Tasiilaq med energi. Derudover produceres også en såkaldt affaldsvarme ved afbrænding af affald. Den vedvarende energi fra vandkraft og affaldsvarme udgjorde ca. 17 pct. af det samlede energiforbrug i 2016. Mens vandkraften er CO2-neutral, sker der en emission af drivhusgasser ved forbrug af de fossile brændsler. I 2016 var den samlede emission af drivhusgasser fra energiforbrug på 525 Gg CO2-ækvivalenter. Det er et fald på 16 pct. i forhold til 1990, og svarer til en emission pr. indbygger på 9,4 ton CO2-ækvivalenter.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2018 Registrerede motorkøretøjer

3. maj 2018
Registrerede motorkøretøjer 2018
Stor stigning i antallet af vare- og lastbiler samt vedvarende stigning i antallet af registrerede personbiler. Ved årsskiftet den 1. januar 2018 var der 4.580 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 1,6 pct. eller 73 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.519 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2018. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 11,9 pct. i forhold til året før.

Læs artikel: her

2016 Grønlands energiforbrug

14. december 2017
Det faktiske energiforbrug faldt 0,8 pct. i 2016
Energiforbruget faldt med 0,8 pct. i 2016. Det lavere forbrug skyldes overvejende et væsentligt varmere år med mindre varmebehov. En stigende økonomisk aktivitet synes dog at udligne en del af denne effekt. Korrigeres der for klimaudsvinget steg energiforbruget således med 4,2 pct. i 2016 sammenlignet med året før

Læs artikel: her

2015 Emission af drivhusgasser

7. juni 2017
Emission af drivhusgasser i 2015
I 2015 var Grønlands samlede faktiske emission af drivhusgasser på 558.456 ton CO2-ækvivalent. Det er stigning på 0,7 pct. ift. til 2014 samt et fald på 14,4 pct. ift. 1990.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Energi

Faktisk energiforbrug [Tera Joule] (END1ACT)
Faktisk energiforbrug [fysiske mængder] (END1ACT_fys)
Endeligt energiforbrug [Tera Joule] (END1FIN)
Endeligt energiforbrug [fysiske mængder] (END1FIN_fys)
Emission af drivhusgasser [ton] fra energiforbrug (END2CO2)
Emission af drivhusgasser [CO2-ækvivalenter] fra energiforbrug (END2CO2e)
Faktisk energiforbrug fordelt på nationalregnskabets branchekoder (END2FBR)
Import, eksport og bunkring af energi (END2IEB)
Forbrug af drikkevand og brugsvand (END3VND)
Produktion samt forbrug af vedvarende energi m.m. (END3VVE)
Nukissiorfiits afsætning af el, vand og varme (END4NUK)
Nøgletal om energiforbrug og emission af drivhusgasser fra energiforbrug (END6KEY)

Klima

Gassimik silaannarmik kissattoortitsisussamik tamakkiisumik aniatitsinera (END1EM1)
Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelse (END1EM1)
Silasiorfinni agguaqatigiissullugu kiassutsit (END1MID)
Middeltemperaturer (END1MID)
Ulluni annertussusiliiffinni uuttuinerit katinneri (END1SUM)
Summerede graddageværdier (END1SUM)

Motorkøretøjer

Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab (ENDMO1HI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter (ENDMO2DI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter brancher (ENDMO3BR)
Nyregistrerede motorkøretøjer (ENDMO4NY)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Energi

Klima

Motorkøretøjer

Læs vore publikationer om...Energi

Klima

Motorkøretøjer


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?