Energi


Grønland befinder sig i den nordlige polarregion, hvor vintrene er kolde og somrene milde med lokal variation. I Nordgrønland er klimaet højarktisk. Her er somrene kølige med midnatssol, mens vintrene er hårde og mørketiden varer 1-5 måneder. Mellem- og Sydgrønland har generelt lavarktisk klima, bortset fra de dybe fjorde i Sydgrønland, hvor det subarktiske klima tillader en sparsom trævækst.

Den højeste temperatur, der er målt i Grønland, er 25,9 °C på vestkysten i juli 2013. Det koldeste sted er Indlandsisen, hvor temperaturen kan falde under -70 °C.

På grund af det kolde klima har Grønland et stort energibehov. Siden 1990’erne er fem vandkraftværker blevet opført til at forsyne Nuuk, Qaqortoq/Narsaq, Sisimiut, Ilulissat og Tasiilaq. Før disse blev der udelukkende anvendt fossilt brændstof i hele landet. Dette er dog stadig den eneste kilde til elektricitet i de mindre byer, bygder og yderdistrikter. En mindre mængde varme produceres nu om dage ved forbrænding af affald.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Registrerede motorkøretøjer

6. maj 2019
Registrerede motorkøretøjer 2019
Betydelig stigning i antallet af registrerede personbiler samt fortsat stigning i antallet af vare- og lastbiler. Ved årsskiftet den 1. januar 2019 var der 5.025 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 9,7 pct. eller 445 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.540 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2019. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 1,4 pct. i forhold til året før.

Læs artikel: her

2018 Registrerede motorkøretøjer

3. maj 2018
Registrerede motorkøretøjer 2018
Stor stigning i antallet af vare- og lastbiler samt vedvarende stigning i antallet af registrerede personbiler. Ved årsskiftet den 1. januar 2018 var der 4.580 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 1,6 pct. eller 73 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.519 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2018. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 11,9 pct. i forhold til året før.

Læs artikel: her

2016 Grønlands energiforbrug

14. december 2017
Det faktiske energiforbrug faldt 0,8 pct. i 2016
Energiforbruget faldt med 0,8 pct. i 2016. Det lavere forbrug skyldes overvejende et væsentligt varmere år med mindre varmebehov. En stigende økonomisk aktivitet synes dog at udligne en del af denne effekt. Korrigeres der for klimaudsvinget steg energiforbruget således med 4,2 pct. i 2016 sammenlignet med året før

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Energi

Faktisk energiforbrug [Tera Joule] (END1ACT)
Faktisk energiforbrug [fysiske mængder] (END1ACTfys)
Endeligt energiforbrug [Tera Joule] (END1FIN)
Endeligt energiforbrug [fysiske mængder] (END1FINF)
Emission af drivhusgasser [ton] fra energiforbrug (END2CO2)
Emission af drivhusgasser [CO2-ækvivalenter] fra energiforbrug (END2CO2e)
Faktisk energiforbrug fordelt på nationalregnskabets branchekoder (END2FBR)
Import, eksport og bunkring af energi (END2IEB)
Forbrug af drikkevand og brugsvand (END3VND)
Produktion samt forbrug af vedvarende energi m.m. (END3VVE)
Nukissiorfiits afsætning af el, vand og varme (END4NUK)
Nøgletal om energiforbrug og emission af drivhusgasser fra energiforbrug (END6KEY)

Klima

Gassimik silaannarmik kissattoortitsisussamik tamakkiisumik aniatitsinera (END1EM1)
Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelse (END1EM1)
Silasiorfinni agguaqatigiissullugu kiassutsit (END1MID)
Middeltemperaturer (END1MID)
Ulluni annertussusiliiffinni uuttuinerit katinneri (END1SUM)
Summerede graddageværdier (END1SUM)

Motorkøretøjer

Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab (ENDMO1HI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter (ENDMO2DI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter brancher (ENDMO3BR)
Nyregistrerede motorkøretøjer (ENDMO4NY)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Energi

Klima

Motorkøretøjer

Læs vore publikationer om...Energi

Klima

Motorkøretøjer


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?