Erhvervsstruktur


Erhvervsstrukturen beskriver erhvervenes sammensætning og udvikling. Undersøgelsen af Grønlands erhvervsstruktur gennemføres en gang årligt og opgør antallet af virksomheder, fordelt på bl.a. brancher, driftsformer og geografisk indplacering. Ved den seneste opgørelse var der 3.785 virksomheder i landet. Erhvervsstrukturen belyser også, hvor meget virksomhederne udbetaler i løn som udtryk for virksomhedernes størrelse. Statistikken dækker årene fra 2007 og frem.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2012-2016 Erhvervsstruktur

27. juli 2018
Erhvervsstruktur 2012-2016
I 2016 var der en stigning i både antal virksomheder og den samlede lønsum i forhold til 2015. I 2016 var der i alt 4.212 virksomheder der genererede 6.510 mio. kr. i lønsum. Stigning var på henholdsvis 3,9 pct. og 7,7 pct. Af figur 1 kan det ses, hvordan udviklingen i antal virksomheder samt den samlede lønsum har været i perioden 2012-2016.

Læs artikel: her

2016 Regnskabsstatistikken

15. marts 2018
Regnskabsstatistikken for selskaber 2016
Udviklingen i 2016 viser, at der har været en stigning i omsætningen på 2,2 mia. kr. Den samlede omsætning var på 21,5 mia. kr. Der var samlet 10.572 ansatte i selskaberne. Værditilvæksten voksede til samlet 7,9 mia. kr., en stigning på 1 mia. kr.

Læs artikel: her

2015 Regnskabsstatistikken

23. marts 2017
Regnskabsstatistikken for selskaber 2015
Udviklingen i 2015 viser, at der har været en stigning i omsætningen på 1,7 mia. kr. Den samlede omsætning var på 19,4 mia. kr. Der var samlet 10.346 ansatte i selskaberne. Værditilvæksten voksede til samlet 6,9 mia. kr., en stigning på 678 mio. kr.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Erhvervsstruktur

Antal virksomheder efter hovedbranche, opgørelsesvariabel og tid <em> [ESD1A] </em> (ESD1A)
Antal virksomheder efter driftform, opgørelsesvariabel og tid (ESD2A)
Antal virksomheder efter kommune, opgørelsesvariabel og tid (ESD3A)
Antal virksomheder efter lønsumsinterval, opgørelsesvariabel og tid (ESD4A)
Antal virksomheder efter kommune, tid og lønsumsinterval (ESD5A)
Antal virksomheder efter hovedbranche, tid og lønsumsinterval (ESD6A)

Regnskabsstatistik

Investering efter branche (2003-2016) (ESDINVST)
Nøgletal for virksomheder efter branche (2003-2016) (ESDNGL)
Regnskabsstatistik for virksomheder efter branche og regnskabsposter (2003-2016) (ESDRESBAL)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Erhvervsstruktur

Regnskabsstatistik

Læs vore publikationer om...Erhvervsstruktur

Regnskabsstatistik


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?