Fiskeri og fangst


Fiskeri er Grønlands mest betydningsfulde erhverv. Fiskeriet efter rejer, hellefisk, torsk og visse andre arter er reguleret med kvoter og licenser, der fastsættes af Selvstyret. Der er to typer fiskeri, havgående og kystnært. Det kystnære fiskeri forsyner landbaseret indhandling, mens det havgående fiskeri primært består af fabrikstrawlere med produktion ombord. Fiskeriet domineres af to selskaber, det Selvstyreejede Royal Greenland og det privatejede Polar Seafood. Royal Greenland er Grønlands største selskab. I de sidste par år er et antal mindre private fiskeriselskaber dukket op.

Grønland har bi- og trilaterale fiskeriaftaler med Færøerne, Norge, Rusland og Island, samt en generel fiskeriaftale med EU. Grønland har myndigheden på fiskeriområdet, og Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) indsætter observatører på grønlandske og internationale fiskerifartøjer, primært på rejetrawlere.

Jagt har været en livsform i Grønland i generationer. Selv nu om dage udgør jagt et vigtigt supplement til husstandenes økonomi. Jagt reguleres dels gennem fastsatte jagtsæsoner, dels gennem licenser. En generel jagtbevis er påkrævet for alle, der ønsker at gå på jagt. Den findes i to varianter, en fritidsfangerbevis og en erhvervsfangerbevis. Derudover findes særlige licenser til jagt på kvoteregulerede arter. Kvotesystemet regulerer, hvor mange dyr der må fanges hvert år. Indehavere af erhvervsfangerbeviser lever sjældent udelukkende af jagt, men vil ofte supplere med jollefiskeri om sommeren og isfiskeri om vinteren.

Sælen er stadig et vigtigt byttedyr. Som regel sælges skindet, mens kødet spises eller anvendes til hundefoder i slædehunde distrikter. Cirka halvdelen af alt indhandlet sælskind forarbejdes af landets eneste garveri, Great Greenland. Skind af landdyr indhandles ligeledes. Et antal hvalarter er belagt med kvoter. Kødet og huden konsumeres kun i Grønland. Rensdyr og moskusokse er det vigtigste landvildt. Kød fra havpattedyr, ren og moskus handles blandt andet gennem lokale markeder og større butikker. Får og lam slagtes af Neqi A/S. Lomvier og edderfugle reguleres med dagskvoter på bestemte årstider. Resten af fuglejagten reguleres efter årstiden. Generelt er det politiet, der håndhæver jagtlovgivningen.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Fiskeri

30. marts 2020
Fiskeri 2019
Mængdemæssigt er totalindhandling i 2019 steget med 3 pct. i forhold til 2018. Værdimæssigt steg den totale indhandling med 10 pct. Grønlands farvande. I havgående fiskeri med produktion ombord faldt mængden af den totale fangst i Grønlands farvande i 2019 med 36 pct. i forhold til året før. Værdien af fangsten steg alligevel med 8 pct. for samme periode. Andre farvande. Fiskeri udenfor Grønlands farvande var fangstmængden i 2019 nogenlunde det samme i forhold til 2018. Til gengældt steg værdien af fangstmængden over 60 pct. for perioden.

Læs artikel: her

Indhandling af fisk og skaldyr i februar 2020

23. marts 2020
Indhandling af fisk og skaldyr i februar 2020
I de to første måneder 2020 steg indhandling af rejer og torsk, indhandling af hellefisk faldt i forhold til samme periode i 2019.

Læs artikel: her

Indhandling af fisk og skaldyr i januar 2020

21. februar 2020
Indhandling af fisk og skaldyr i januar 2020
I januar 2020 steg indhandling af rejer og torsk i forhold til samme periode i 2019. Indhandling af hellefisk i januar 2020 faldt i forhold til samme periode i 2019.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år


Prisindeks for visse fiskeprodukter, 4. kvartal 2019  ( 16. april 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for marts 2020  ( 23. april 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for april 2020  ( 22. maj 2020 )
Fangst 2019  ( 2. juni 2020 )
Fangstbeviser 2019  ( 3. juni 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for maj 2020  ( 24. juni 2020 )
Havgående fiskeri, 1. kvartal 2020  ( 29. juni 2020 )
Prisindeks for visse fiskeprodukter, 1. kvartal 2020  ( 1. juli 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for juni 2020  ( 22. juli 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for juli 2020  ( 21. august 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for august 2020  ( 23. september 2020 )
Havgående fiskeri, 2. kvartal 2020  ( 28. september 2020 )
Prisindeks for visse fiskeprodukter, 2. kvartal 2020  ( 14. oktober 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for september 2020  ( 21. oktober 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for oktober 2020  ( 23. november 2020 )
Prisindeks for visse fiskeprodukter, 3. kvartal 2020  ( 16. december 2020 )
Indhandling af fisk og skaldyr for november 2020  ( 23. december 2020 )
Havgående fiskeri, 3. kvartal 2020  ( 30. december 2020 )


Læs vore publikationer om...Fiskeri og fangst

 • 2019 Fiskeri
 • Indhandling af fisk og skaldyr i februar 2020
 • Indhandling af fisk og skaldyr i januar 2020
 • Indhandling af fisk og skaldyr i 2019
 • 2019 Havgående fiskeri 3. kvartal
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i november
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i oktober
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i september
 • 2019 Havgående fiskeri 1. halvår
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i august
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i juli
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i juni
 • 2019 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2018 Fangstbeviser
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i maj
 • 2018 Indhandlinger og slagtning af pattedyr
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i april
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i marts
 • 2018 Fiskeri
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i februar
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i januar
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr
 • 2018 Havgående fiskeri 3. kvartal
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med november
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med oktober
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med september
 • 2018 Havgående fiskeri 1. halvår
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med august
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med juli
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i første halvår
 • 1993-2017 Fangstbeviser
 • 2018 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i de første fem måneder
 • 2017 Indhandlinger og slagtning af pattedyr
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i de første fire måneder
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i 1. kvartal
 • 2017 Fiskeri
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i de første to måneder
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i januar
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i året
 • 2017 Havgående fiskeri 3. kvartal
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med november
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med oktober
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med september
 • 2017 Havgående fiskeri 1. halvår
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med august
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med juli
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i første halvår
 • 2017 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i første 5 måneder
 • 2016 Indhandlinger og slagtning af pattedyr
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i første 4 måneder
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i 1. kvartal
 • 2016 Fiskeri
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i februar
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i januar
 • Værdikæder for grønlandske fiskeprodukter
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr
 • 2016 Havgående fiskeri 3. kvartal
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med november
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med oktober
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med 3. kvartal
 • 2016 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med august
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med juli
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr i første halvår
 • 2016 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med maj
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med april
 • 2015 Indhandlinger og slagtning af pattedyr
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr 1. kvartal
 • 2015 Fiskeri
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr for februar
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr for januar
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr
 • 2015 Fiskeri 3. kvartal
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr for november
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr for oktober
 • 2015 Fiskeri 1. halvår
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr for september
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr for august
 • 2015 Fiskeri, 1. kvartal, revideret
 • 2015 Fiskeri, 1. kvartal
 • 2014 Fangst
 • 2014 Fiskeri og fangst
 • 2014 Fiskeri og fangst 1. halvår
 • 2013 Fiskeri og fangst
 • 2013 Fiskeri og fangst 1. halvår
 • 2012 Fiskeri og fangst
 • 2012 Fiskeri og fangst 1. halvår
 • 2011 Fiskeri og fangst
 • 2011 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår
 • 2010 Fiskeri og fangst
 • 2009 Fiskeri og fangst
 • 2008 Fiskeri og fangst
 • 2007 Fiskeri og fangst
 • 2006 Fiskeri og fangst
 • 2005 Fiskeri og fangst
 • 2004 Fiskeri og fangst
 • 2003 Fiskeri og fangst
 • 2002 Fiskeri og fangst
 • 2001 Fiskeri og fangst
 • 2000 Fiskeri og fangst
 • 1999 Fiskeri og fangst
 • 1998 Fiskeri og fangst
 • Prisindeks

  Indhandling

  Læs vore publikationer om...  Fiskeri og fangst

 • 2019 Fiskeri
 • Indhandling af fisk og skaldyr i februar 2020
 • Indhandling af fisk og skaldyr i januar 2020
 • Indhandling af fisk og skaldyr i 2019
 • 2019 Havgående fiskeri 3. kvartal
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i november
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i oktober
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i september
 • 2019 Havgående fiskeri 1. halvår
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i august
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i juli
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i juni
 • 2019 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2018 Fangstbeviser
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i maj
 • 2018 Indhandlinger og slagtning af pattedyr
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i april
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i marts
 • 2018 Fiskeri
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i februar
 • 2019 Indhandling af fisk og skaldyr i januar
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr
 • 2018 Havgående fiskeri 3. kvartal
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med november
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med oktober
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med september
 • 2018 Havgående fiskeri 1. halvår
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med august
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr til og med juli
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i første halvår
 • 1993-2017 Fangstbeviser
 • 2018 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i de første fem måneder
 • 2017 Indhandlinger og slagtning af pattedyr
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i de første fire måneder
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i 1. kvartal
 • 2017 Fiskeri
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i de første to måneder
 • 2018 Indhandling af fisk og skaldyr i januar
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i året
 • 2017 Havgående fiskeri 3. kvartal
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med november
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med oktober
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med september
 • 2017 Havgående fiskeri 1. halvår
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med august
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr til og med juli
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i første halvår
 • 2017 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i første 5 måneder
 • 2016 Indhandlinger og slagtning af pattedyr
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i første 4 måneder
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i 1. kvartal
 • 2016 Fiskeri
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i februar
 • 2017 Indhandling af fisk og skaldyr i januar
 • Værdikæder for grønlandske fiskeprodukter
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr
 • 2016 Havgående fiskeri 3. kvartal
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med november
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med oktober
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med 3. kvartal
 • 2016 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med august
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med juli
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr i første halvår
 • 2016 Havgående fiskeri 1. kvartal
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med maj
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr til og med april
 • 2015 Indhandlinger og slagtning af pattedyr
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr 1. kvartal
 • 2015 Fiskeri
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr for februar
 • 2016 Indhandling af fisk og skaldyr for januar
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr
 • 2015 Fiskeri 3. kvartal
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr for november
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr for oktober
 • 2015 Fiskeri 1. halvår
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr for september
 • 2015 Indhandling af fisk og skaldyr for august
 • 2015 Fiskeri, 1. kvartal, revideret
 • 2015 Fiskeri, 1. kvartal
 • 2014 Fangst
 • 2014 Fiskeri og fangst
 • 2014 Fiskeri og fangst 1. halvår
 • 2013 Fiskeri og fangst
 • 2013 Fiskeri og fangst 1. halvår
 • 2012 Fiskeri og fangst
 • 2012 Fiskeri og fangst 1. halvår
 • 2011 Fiskeri og fangst
 • 2011 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår
 • 2010 Fiskeri og fangst
 • 2009 Fiskeri og fangst
 • 2008 Fiskeri og fangst
 • 2007 Fiskeri og fangst
 • 2006 Fiskeri og fangst
 • 2005 Fiskeri og fangst
 • 2004 Fiskeri og fangst
 • 2003 Fiskeri og fangst
 • 2002 Fiskeri og fangst
 • 2001 Fiskeri og fangst
 • 2000 Fiskeri og fangst
 • 1999 Fiskeri og fangst
 • 1998 Fiskeri og fangst
 • Prisindeks

  Indhandling


  Hvor mange hedder?


  De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Hvor mange hedder?
  De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?