Indkomst og forbrug


Grønlands Statistik udgiver indkomststatistikken en gang om året. Formålet med statistikken er at give et overordnet billede af udviklingen i de optjente person- og husstandsindkomster samt fordelingen af disse. Desuden er der gennem statistikkens tabeller skabt mulighed for mere nuancerede analyser af indkomsternes sammensætning, herunder hvordan indkomsterne er fordelt på blandt andet køn, alder, bosted og husstandssammensætning.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2015 Indkomststatistik

11. november 2016
Pæne indkomststigninger i 2015
I 2015 optjente landets borgere over 14 år i gennemsnit en bruttoindkomst på 229.000 kr. Dette er en stigning på 11.000 kr. svarende til 4,8 pct. i forhold til 2014.

Læs artikel: her

2014 Indkomster og uddannelse

20. april 2016
Uddannelsens betydning for indkomsten
I 2014 optjente personer med en videregående uddannelse (fx lærere, journalister og læger) en gennemsnitlig indkomst på 464.000 kr., mens personer med folkeskolen som højst fuldført uddannelse tilsvarende måtte nøjes med 159.000 kr. Gennemsnitsindkomsten blandt erhvervs-uddannede (fx HK-assistenter, tømrere og terminalarbejdere) lå på 293.000 kr.

Læs artikel: her

2014 Indkomststatistik

2. november 2015
Beskedne indkomststigninger i 2014
Landets fastboende borgere over 14 år optjente en gennemsnitlig bruttoindkomst på 218.000 kr. i 2014, hvilket er en stigning på 0,5 pct. i forhold til året før. Dette er den laveste årlige indkomststigning i perioden 2002-2014. Korrigeret for prisstigninger svarer det til et fald i realindkomsterne på 0,9 pct., og således blev befolkningens købekraft svækket en anelse i 2014.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Personindkomster

Gennemsnitlige personindkomster fordelt på kommuner (INDP1)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på distrikter (INDP2)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på lokaliteter (INDP3)
Decilfordeling af personindkomster fordelt på kommuner (INDP4)
Decilfordeling af personindkomster fordelt på distrikter (INDP5)
Antal personer fordelt på indkomstintervaller (INDP6)
Andel personer fordelt på indkomstintervaller (INDP7)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på uddannelse (INDP8)

Husstandsindkomster

Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på kommuner (INDH1)
Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på distrikter (INDH2)
Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på lokaliteter (INDH3)
Decilfordeling af husstandsindkomster fordelt på kommuner (INDH4)
Decilfordeling af husstandsindkomster fordelt på distrikter (INDH5)

Skattestatistik

Samlede skattepligtige indkomster og slutskatter (INDS1)

Indkomstfordeling

Indkomstfordelingen (INDF1)

Planlagte publikationer i år


Indkomster 2016  ( 31. oktober 2017 )


Læs vore publikationer om...Indkomster

Læs vore publikationer om...Indkomster


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?