Indkomst og forbrug


Grønlands Statistik udgiver indkomststatistikken en gang om året. Formålet med statistikken er at give et overordnet billede af udviklingen i de optjente person- og husstandsindkomster samt fordelingen af disse. Desuden er der gennem statistikkens tabeller skabt mulighed for mere nuancerede analyser af indkomsternes sammensætning, herunder hvordan indkomsterne er fordelt på blandt andet køn, alder, bosted og husstandssammensætning.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Indkomststatistik 2017

31. oktober 2018
Indkomststigninger på 2,2 pct. i 2017
Set i forhold til 2016 steg den gennemsnitlige bruttoindkomst i 2017 med ca. 5.000 kr. svarende til 2,2 pct. Der var indkomststigning i tre af landets fire kommuner. Stigningen var højest i Kommune Kujalleq, hvor borgerne i gennemsnit oplevede et indkomstløft på 4,4 pct. Også i Kommuneqarfik Sermersooq var der en pæn indkomststigning på 3,7 pct., mens væksten i Qeqqata Kommunia var begrænset. I Qaasuitsup Kommunia faldt den gennemsnitlige bruttoindkomst med 0,9 pct. i 2017 svarende til et fald på omtrent 2.000 kr.

Læs artikel: her

Indkomststatistik 2016

31. oktober 2017
Indkomststigninger på 4,8 pct. i 2016
Landets borgere over 14 år optjente i gennemsnit en indkomst før skat på 240.000 kr. i 2016. Det er en stigning på 11.000 kr. i forhold til året før svarende til 4,8 pct., og den pæne vækst i 2015 fortsatte således i 2016.

Læs artikel: her

2015 Indkomststatistik

11. november 2016
Pæne indkomststigninger i 2015
I 2015 optjente landets borgere over 14 år i gennemsnit en bruttoindkomst på 229.000 kr. Dette er en stigning på 11.000 kr. svarende til 4,8 pct. i forhold til 2014.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Personindkomster

Gennemsnitlige personindkomster fordelt på kommuner (INDP1)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på distrikter (INDP2)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på lokaliteter (INDP3)
Decilfordeling af personindkomster fordelt på kommuner (INDP4)
Decilfordeling af personindkomster fordelt på distrikter (INDP5)
Antal personer fordelt på indkomstintervaller (INDP6)
Andel personer fordelt på indkomstintervaller (INDP7)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på uddannelse (INDP8)

Husstandsindkomster

Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på kommuner (INDH1)
Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på distrikter (INDH2)
Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på lokaliteter (INDH3)
Decilfordeling af husstandsindkomster fordelt på kommuner (INDH4)
Decilfordeling af husstandsindkomster fordelt på distrikter (INDH5)

Skattestatistik

Samlede skattepligtige indkomster og slutskatter (INDS1)

Indkomstfordeling

Indkomstfordelingen (INDF1)

Planlagte publikationer i år


Indkomster 2018  ( 28. oktober 2019 )


Læs vore publikationer om...Indkomster

Læs vore publikationer om...Indkomster


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?