Konjunktur


Konjunkturstatistikken indeholder forskellige indikatorer for at belyse aktiviteten i den grønlandske økonomi. Hensigten er at give et kortsigtet billede af udviklingen i økonomien, på baggrund af niveauændringerne i indikatorerne. Vurderingen af de kvartalsvise niveauændringer kan ses i forhold til niveauændring fra de forudgående kvartaler. Nedenfor følger et par eksemplar for den kvartalvise gennemsnitlige ændring de seneste år:

- Godsmængderne er en god indikator i forhold til import og eksport mængderne. Godsmængderne til Grønland har der de sidste 2 år været et gennemsnitlig kvartalvist fald på 1,0 pct.
- De afregnede indkomstskatter er en god indikator for aktiviteten på arbejdsmarkedet, og den kvartalvise gennemsnitlige stigning for de afregnede indkomstskatter har i den seneste 2 år ligget på 0,1 pct.
- Ud- og indlån fra bankerne viser ændringerne i opsparingen og udlån til private og selskaber, hvilket er en god indikator for ændringer i forbrug og investeringer. Udviklingen for udlån fra bankerne har i de sidste 2 år været et gennemsnitlig kvartalvist fald på 1,6 pct., for indlån til bankerne har der i de sidste 2 år været en gennemsnitlig kvartalvis stigning på 0,7 pct.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2017 Konjunkturstatistik 1. kvartal

15. maj 2017
Konjunkturstatistik 1. kvartal 2017
Til supplering af Grønlands Statistik måneds- og kvartalsstatistikker, udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver en kort kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken, og en årlige udgivelse med uddybende forklaringer.

Læs artikel: her

2016 Konjunkturstatistik 4. kvartal

13. februar 2017
Konjunkturstatistik 4. kvartal 2016
Grønlands Statistik udgiver en række måneds- og kvartalsstatistikker, der kan anvendes som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Dette gælder bl.a. turismestatikken, udenrigshandelsstatistikken, statistik for arbejdssøgende og fiskeristatistikken.

Læs artikel: her

2016 Konjunkturstatistik 3. kvartal

10. november 2016
Konjunkturstatistik 3. kvartal 2016
Grønlands Statistik udgiver en række måneds- og kvartalsstatistikker, der kan anvendes som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Dette gælder bl.a. turismestatikken, udenrigshandelsstatistikken, statistik for arbejdssøgende og fiskeristatistikken

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Konjunktur

Indførsels- og stempelafgifter efter varer (2007K1-2017K1) (KODAFG)
Forbrug fra anlægs- og renoveringsfonden efter hovedgrupper (2010M01-2017M03) (KODANL)
Detailhandlens omsætningsindeks (indeks 2010=100) (2009K2-2017K2) (KODDET)
Godsmængder efter fragtvej (2008K1-2017K1) (KODGOD)
Ud- og indlån fra banker ultimobalance efter indenlandsk sektor (2003K1-2017K1) (KODLAN)
Landskassens likviditet ultimobalance efter beholdningstype (2002M01-2017M03) (KODLIK)
Udlånsportefølje, obligationsrestgæld ultimo efter ejendomskategori (2004K1-2017K1) (KODOBL)
Restanceliste til det offentlige efter restanceart (2010H2-2017H1) (KODRES)
Løbende afregnet indkomstskat efter kommune og type (2003K1-2017K1) (KODSKT)

Planlagte publikationer i år


Konjunkturstatistik 2. kvartal 2017  ( 14. august 2017 )
Konjunkturstatistik 3. kvartal 2017  ( 13. november 2017 )


Læs vore publikationer om...Konjunktur

Læs vore publikationer om...Konjunktur


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?