Konjunktur


Konjunkturstatistikken indeholder forskellige indikatorer for at belyse aktiviteten i den grønlandske økonomi. Hensigten er at give et kortsigtet billede af udviklingen i økonomien, på baggrund af niveauændringerne i indikatorerne. Vurderingen af de kvartalsvise niveauændringer kan ses i forhold til niveauændring fra de forudgående kvartaler. Nedenfor følger et par eksemplar for den kvartalvise gennemsnitlige ændring de seneste år: - Godsmængderne er en god indikator i forhold til import og eksport mængderne. - De afregnede indkomstskatter er en god indikator for aktiviteten på arbejdsmarkedet. - Ud- og indlån fra bankerne viser ændringerne i opsparingen og udlån til private og selskaber, hvilket er en god indikator for ændringer i forbrug og investeringer.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2017 Konjunkturstatistik 4. kvartal

13. februar 2018
Konjunkturstatistik 4. kvartal 2017
Grønlands Statistik udgiver en række måneds- og kvartalsstatistikker, der kan anvendes som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Dette gælder bl.a. turismestatikken, udenrigshandelsstatistikken, statistik for arbejdssøgende og fiskeristatistikken.

Læs artikel: her

2017 Konjunkturstatistik 3. kvartal

13. november 2017
Konjunkturstatistik 3. kvartal 2017
Pressemeddelelsen er rettet den 17. november 2017. Der er tilføjet tal for afregnede indkomstskatter og godsmængder, som først er modtaget efter statistikken blev offentliggjort første gang. Desuden er der tilføjet en fodnote til afregnede indkomstskatter.

Læs artikel: her

2017 Konjunkturstatistik 2. kvartal

14. august 2017
Konjunkturstatistik 2. kvartal 2017
Til supplering af Grønlands Statistik måneds- og kvartalsstatistikker, udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver en kort kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken, og en årlige udgivelse med uddybende forklaringer.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Konjunktur

Indførsels- og stempelafgifter efter varer (2007K1-2017K4) (KODAFG)
Forbrug fra anlægs- og renoveringsfonden efter hovedgrupper (2010M01-2017M12) (KODANL)
Detailhandlens omsætningsindeks (indeks 2010=100) (2009K2-2017K4) (KODDET)
Godsmængder efter fragtvej (2008K1-2017K4) (KODGOD)
Ud- og indlån fra banker ultimobalance efter indenlandsk sektor (2003K1-2017K4) (KODLAN)
Landskassens likviditet ultimobalance efter beholdningstype (2002M01-2017M12) (KODLIK)
Udlånsportefølje, obligationsrestgæld ultimo efter ejendomskategori (2004K1-2017K4) (KODOBL)
Restanceliste til det offentlige efter restanceart (2010H2-2018H2) (KODRES)
Løbende afregnet indkomstskat efter kommune og type (2003K1-2017K4) (KODSKT)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Konjunktur

Læs vore publikationer om...Konjunktur


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?