Nationalregnskab


Nationalregnskabet giver et helhedsbillede af den grønlandske økonomi ved at vise tilgangen af varer og tjenesteydelser gennem produktion og import frem til den endelige anvendelse til forbrug, investering og eksport. Tallene er opgjort efter FN’s internationale retningslinjer, hvilket gør det muligt, at sammenligne det grønlandske økonomi med andre lande der følger samme retningslinjer.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2008-2017 Nationalregnskab

6. december 2018
Økonomisk vækst på 1,0 pct. i 2017
Grønlands økonomi voksede med 1,0 pct. i 2017. I perioden 2011-2016 var væksten i BNP gennemsnitligt på 1,6 pct., dog med betydelige udsving fra år til år.

Læs artikel: her

2007-2016 Nationalregnskab

16. februar 2018
Produktionsbaseret nationalregnskab 2007-2016 viser at realvæksten i BNP i 2016 bliver 7,7 pct
Denne udgivelse erstatter udgivelsen af 26. januar 2018. Udover de offentlige branchers afskrivninger er der foretaget en korrektion af fiskeri- og fødevareindustriens produktion for perioden 2013 til 2016 målt i kædede værdier. Den væsentligste konsekvens af ovennævnte korrektioner er, at realvæksten i BNP i 2016 bliver 7,7 pct.

Læs artikel: her

2013 Input-output tabeller

12. januar 2017
Input-Output tabel for 2013
I forlængelse af offentliggørelsen af det produktionsbaserede nationalregnskab 6. januar 2017, har Grønlands Statistik nu udarbejdet input-output tabel 2013.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Nationalregnskab

Input-Output tabel

Læs vore publikationer om...Nationalregnskab

Input-Output tabel


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?