Offentlige finanser


Offentlige finanser belyser økonomien i den kommunale, den selvstyrede og den statslige sektor samt den samlede sektor for offentlig forvaltning og service i Grønland. Statistikken opgør både finanserne efter anvendelsesområde og transaktionstype. Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektor afholdt i 2016 udgifter for 10.503 mio. kr. Det svarer til en stigning på 3,8 pct. ift. 2015, hvor de samlede offentlige udgifter var på 10.122 mio. kr. Med hensyn til formål udgør udgifter til social beskyttelse, undervisning og sundhed de tre største områder. I 2016 udgjorde udgifterne hertil 6.312 mio. kr., svarende til 60,1 pct. af det samlede offentlige forbrug i Grønland.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2017 Offentlige finanser

30. november 2018
Offentlige finanser 2017
De offentlige drifts- og kapitaludgifter anløb 11,1 mia. kr. i 2017. Heraf blev 27,4 pct. anvendt på social beskyttelse samt 18,0 pct. på uddannelse.

Læs artikel: her

2017 Offentlige ansatte

19. november 2018
Offentlige ansatte 2017
I 2017 var der 10.536 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 3.974 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 6.562 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne.

Læs artikel: her

2018 og 2019 Satstilpasningsprocent

21. august 2018
Satstilpasningsprocent for 2018 og 2019
Grønlands Statistik er i forbindelse med vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst blevet pålagt årligt at beregne en satstilpasningsprocent. Satstilpasningsprocenten er i henhold til lovens paragraf 2 stk. 1 den procentvise ændring i de offentligt ansattes årsløn i lønåret i forhold til året forud for lønåret.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år


Kommunale regnskaber 2018  ( 27. maj 2019 )
Landskassens regnskab 2018  ( 27. maj 2019 )
Udvalgte kommunale nøgletal 2018 (daginstitutioner)  ( 31. maj 2019 )
Offentligt ansatte 2018  ( 20. juni 2019 )
Satstilpasningsprocent for 2020  ( 20. juni 2019 )
Offentlige finanser 2018  ( 14. oktober 2019 )


Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?