Offentlige finanser


Statistikken over Grønlands offentlige finanser belyser økonomien i den kommunale, den selvstyrede og den statslige sektor samt den samlede sektor for offentlig forvaltning og service i Grønland. Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektor afholdt i 2011 udgifter for 9.343 mio. kr. Det svarer til et fald på 0,5 pct. ift. 2010, hvor de samlede offentlige udgifter var på 9.386 mio. kr. Statistikken opgør både finanserne efter anvendelsesområde og transaktionstype. Med hensyn til formål udgør udgifter til social beskyttelse, undervisning og sundhed de tre største områder. I 2011 var forbruget på 5.764 millioner kroner, svarende til ca. 62 procent af det samlede offentlige forbrug i Grønland.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2015 Offentlige finanser

14. oktober 2016
Offentlige finanser 2015
De offentlige drifts- og kapitaludgifter anløb 10,1 mia. kr. i 2015. Heraf anvendes 29 pct. på social beskyttelse samt 19 pct. på uddannelse. Offentlig forvaltning og service afholdt i 2015 drifts- og kapitaludgifter for 10,1 mia. kr. Det er 17 mio. kr. eller 0,2 pct. mindre i forhold til 2014. Med en andel på 29 pct. er social beskyttelse det største offentlige indsatsområde efterfulgt af uddannelsesområdet med en andel på 19 pct.

Læs artikel: her

2015 Offentlige ansatte

27. juni 2016
Offentlige ansatte 2015
I 2015 var der i gennemsnit for de 4 kvartaler 9.896 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne. Der var 3.667 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 6.230 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne. En samlet nedgang på 21 fuldtidsbeskæftigede i forhold til 2014, en nedgang der kun er sket i kommunerne, da Selvstyret havde fået 96 flere fuldtidsbeskæftigede.

Læs artikel: her

2015 Kommunale nøgletal

17. juni 2016
Kommunale nøgletal 2015
Førskole dagtilbud 2015. I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn 0 år, 1.257 børn 1-2 årige, 2.047 børn 3-5 årige, samt 27 børn 6 år. Af alle børn i aldersgruppen 0-5 årige i befolkningen, var der indskrevet 75,0 pct. ved et førskole dagtilbud. Dækningsgraden for indskrevet børn, viser andelen af børn indskrevet i førskole dagtilbud i forhold til alle børn i aldersgruppen i befolkningen.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år


Offentligt ansatte 2016  ( 15. maj 2017 )
Kommunale Regnskaber 2016  ( 17. maj 2017 )
Landskassens Regnskab 2016  ( 17. maj 2017 )
Udvalgte kommunale nøgletal 2016  ( 31. maj 2017 )
Offentlige finanser 2016  ( 13. oktober 2017 )


Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

2016 udgaven er udsolgt, men kan fortsat hentes som pdf. Næste udgave forventes udgivet i april 2017Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

2016 udgaven er udsolgt, men kan fortsat hentes som pdf. Næste udgave forventes udgivet i april 2017
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?