Offentlige finanser


Offentlige finanser belyser økonomien i den kommunale, den selvstyrede og den statslige sektor samt den samlede sektor for offentlig forvaltning og service i Grønland. Statistikken opgør både finanserne efter anvendelsesområde og transaktionstype. Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektor afholdt i 2016 udgifter for 10.503 mio. kr. Det svarer til en stigning på 3,8 pct. ift. 2015, hvor de samlede offentlige udgifter var på 10.122 mio. kr. Med hensyn til formål udgør udgifter til social beskyttelse, undervisning og sundhed de tre største områder. I 2016 udgjorde udgifterne hertil 6.312 mio. kr., svarende til 60,1 pct. af det samlede offentlige forbrug i Grønland.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2016 Offentlige finanser

13. oktober 2017
Offentlige finanser 2016
De offentlige drifts- og kapitaludgifter anløb 10,5 mia. kr. i 2016. Heraf anvendes 27,6 pct. på social beskyttelse samt 18,6 pct. på uddannelse Offentlig forvaltning og service afholdt i 2016 drifts- og kapitaludgifter for 10,5 mia. kr. Det er 380 mio. kr. eller 3,8 pct. mere end i 2015. Med en andel på 27,6 pct. er social beskyttelse det største offentlige indsatsområde efterfulgt af uddannelsesområdet med en andel på 18,6 pct.

Læs artikel: her

2016 Offentlige ansatte

28. juni 2017
Offentlige ansatte 2016
Offentligt ansatte 2016 giver et overblik over antallet af ansatte i kommuner og selvstyre fordelt på bl.a. ansættelsesområde, overenskomst og arbejdsfunktion.

Læs artikel: her

2016 Kommunale nøgletal, dagtilbud

31. maj 2017
Kommunale nøgletal 2016, dagtilbud
Førskole dagtilbud 2016. I 2016 var der 3.511 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 231 0-årige, 1.316 1-2 årige, 1.932 3-5 årige, samt 32 6 årige. Af alle børn i aldersgruppen 0-5 årige i befolkningen, var der indskrevet 74,4 pct. ved et førskole dagtilbud. Andelen af indskrevet børn, viser andelen af børn indskrevet i førskole dagtilbud i forhold til alle børn i aldersgruppen i befolkningen.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?