Priser


Forbrugerprisindekset, og reguleringspristallet (nettoprisindeks), offentliggøres på 11 hovedgrupper, hvor hovedgrupperne for Fødevare m.v. og Alkohol og tobak, bliver opgjort med undergrupper. Forbrugerprisindekset bliver udgivet 2 gange årligt (medio marts og medio september).

Formålet med prisstatistikken er at måle udviklingen i leveomkostningerne. Indeksene bruges primært til at følge udviklingen i inflationen. Formålet med reguleringspristallet er at belyse udviklingen i forbrugspriserne fratrukket afgifter. Reguleringspristallet anvendes især af private og offentlige virksomheder til regulering af kontrakter og til regulering af huslejekontrakter.

Udvikling i forbrugerpriserne har i de seneste perioder været i en lav udvikling i forhold til tidligere, de årlige stigninger har siden januar 2014 været mellem 1,2 pct. og 1,5 pct.

Der er lavet en særlig opgørelse med sammenligning af forbrugerprisniveauet mellem Grønland og Danmark for 2014. Forbrugerprisniveauet i Grønland lå samlet 2,4 pct. højere end Danmarks.

Prisstatistikken omfatter også et byggeomkostningsindeks, byggeomkostningsindekset er opgjort for 3 forskellige omkostninger, materialer, løn og fragt og for 11 fag, f.eks. byggemodning, betonarbejde, og VVS-arbejde.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2017 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar

29. marts 2017
Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2017
Den årlige stigning i byggeomkostningsindeks for januar 2017 var på 1,6 pct., mens der ikke er ændring i det sidste halve år dvs. 0,0 pct. Til sammenligning var ændringen i tilsvarende periode året forinden (halvår), fra juli 2015 til januar 2016 på 0pct.

Læs artikel: her

2017 Priser pr. 1. januar

14. marts 2017
Forbrugerpriserne, steg med 0,1 pct. det seneste halve år
Det seneste halve år, i perioden juli 2016 til januar 2017 steg forbrugerpriserne med 0,1 pct. Hvilket er den laveste stigning de seneste 5 år.

Læs artikel: her

2016 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark

1. februar 2017
Prissammenligning mellem Grønland og Danmark 2016
Resultatet er opgjort for Samtlige varer og tjenester for det private forbrug, og opdelt på 12 hovedgrupper. Resultatet viser, at Grønland har et samlet prisniveau, der er 6,3 procent højere end prisniveaut i Danmark.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Priser

Prisniveauindeks (indeks DK=100) efter varegrupper (2014-2016) (PRDPLI)
Forbrugerpristal, indeksserier (1971H1-2017H1) (PRDPRISF)
Ændring i procent pr. løbende 12 måneder, Forbrugerpristal (1972H1-2017H1) (PRDPRISH)
Reguleringspristal, indeksserier (1971H1-2017H1) (PRDPRISR)
Forbrugerprisindeks (2008=100) efter varegruppe (2008H1-2017H1) (PRDPRISV)
Reguleringspristallet (2008=100) efter varegruppe (2008H1-2017H1) (PRDPRISW)

Planlagte publikationer i år


Forbrugerpriser pr. 1. juli 2017  ( 14. september 2017 )
Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2017  ( 28. september 2017 )


Læs vore publikationer om...Byggeomkostningsindekset

Priser

Læs vore publikationer om...Byggeomkostningsindekset

Priser


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?