Sociale ydelser


Statistikken over sociale ydelser for 2014 er udvidet i forhold til tidligere år. Statistikken deles i flere udgivelser, nemlig ”Modtagere af sociale ydelser 2014”, ”Modtagere af offentlige pensioner 2014” og ” Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser” I Modtagere af sociale ydelser 2014 indgår alle personer, der i løbet af 2014 er registeret som modtagere af de pågældende ydelser, uanset udbetalingens størrelse og uanset om ydelsen er modtaget i en kortere eller længere periode i 2014. Oplysninger om modtageren findes kun i Statistikbanken under Sociale ydelser på Grønlands Statistiks hjemmeside. Modtagere af offentlige pensioner 2014 er en ny udgivelse som omhandler modtagere af grundbeløbet for alderspension og førtidspension i december måned, som samtidig er registeret med folkeregisteradresse i Grønland ultimo året. Ligeledes er modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser også en ny udgivelse som beskriver modtagere af offentlig hjælp, arbejdsmarkedsydelse og barselsdagpenge. Statistikken omfatter alene personer, der modtager mere end 500 kr. i offentlig hjælp og 1.000 kr. i arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge om året og som samtidig er registeret med folkeregisteradresse i Grønland ultimo året. Man kan udtrække oplysningerne i de nye publikationer fra Statistikbanken.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2013 - 2017 De økonomisk udsatte

12. december 2018
De økonomisk udsatte 2013 - 2017
Udgivelsen afgrænser antallet af personer i Grønland, der kan betegnes som økonomisk udsatte. Der fokuseres på personernes alder, køn og familie samt den lokalitet, hvor de har bopæl.

Læs artikel: her

2017 Modtagere af offentlige pensioner

10. august 2018
Modtagere af offentlige pensioner 2017
I december 2017 modtog 3.789 personer alderspension. 380 af alderspensionsmodtagerne modtog et reduceret grundbeløb (lommepenge) som supplement til kost og logi, fordi de boede på plejehjem eller social døgninstitution. Hovedparten af de resterende alderspensionister, i alt 1.842 personer, modtog alderspension som enlig, mens 1.567 personer modtog alderspension som par. I alt 2.280 personer modtog førtidspension i december. Hovedparten af førtidspensionisterne, i alt 1.219 personer, modtog pension som enlige.

Læs artikel: her

2017 Modtagere af Boligsikring i december

29. juni 2018
Modtagere af Boligsikring i december 2017
Der var 4.116 boligsikringsmodtagere i december måned 2017, 43 pct. af husstandene modtager imellem 1.000-1.999 kr. i boligsikring. I 2017 modtog 306 færre husstande boligsikring end i 2016, og dermed fortsætter den nedadgående tendens.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Arbejdsmarkedsydelser og barsel

Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (SOD006)
Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, kommune, ydelser, belobsgruppe, alder, køn og enhed (SOD007)
Arbejdsmarkedsydelser og barselsdagpenge efter tid, distrikt, ydelser, alder, køn og enhed (SOD009)

Offentlig hjælp

Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (SOD004)
Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, belobsgruppe, alder, køn og enhed (SOD005)
Offentlig hjælp efter tid, distrikt, ydelser, alder, køn og enhed (SOD008)

Alderspensionister

Alderspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og køn (SODAPE1)
Alderspensionister i december fordelt på tid, køn og beløbsgruppe (SODAPE2)
Alderspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og distrikt (SODPEN2)

Førtidspensionister

Førtidspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og køn (SODFPE1)
Førtidspensionister i december fordelt på tid, beløbsgruppe og køn (SODFPE2)
Førtidspensionister i december fordelt på tid, aldergruppe og distrikt (SODPEN3)

Pensionister

Pensionister i december fordelt på tid, pensionstype, distrikt og køn (SODPEN1)
Pensionister i december fordelt på tid, pensionstype, bosted og køn (SODPEN4)
Pensionister i december fordelt på tid, pensionstype, livsfase og indtægtsregulering (SODPEN5)

Til- og afgang af pensionister

Til- og afgang af alderspensionister fordelt på tid og aldergruppe (SODAPE3)
Til- og afgang af førtidspensionister fordelt på tid og aldergruppe (SODFPE3)

Arkiv

Døde efter tid, distrikt, dødsårsag, køn og alder (BEDLD1)
Døde efter tid, distrikt, bosted, dødsårsag og køn (BEDLD2)
Levendefødte efter tid, mors alder, mors fødested, køn, vægt og længde (BEDLL1)
Levendefødte efter tid, distrikt, mors alder5, mors fødested, køn, vægt og længde (BEDLL2)
Boliger efter distrikt, tid og bosted (BOD001)
Tilgangen af boliger efter distrikt, bosted og tid (BOD002)
Boligbyggeriet efter bosted og tid (BOD003)
Antal boliger pr. 1. januar efter ejerforhold, tid og bosted (BOD004)
Boligtilgangen efter type, ejerforhold og tid (BODBE1)
Boligbestanden efter tid, distrikt, bosted og type (BODBE2)
Boligtilgangen efter bosted, distrikt og tid (BODBE3)
Boligbestanden efter tid, distrikt og areal (BODBEST2)
Boligbestanden efter tid, distrikt og beboelsesrum (BODBEST3)
Antal personer pr. bolig pr. 1. januar efter distrikt, art, bosted og tid (BODPERS)
Lukket Nedbørsmængder (END1NED)
Gennemsnitligt antal ansatte by branche and tid (ESDANS)
Balance for brancherne by branche, post, type and tid (ESDBAL)
Investeringer efter brance, investering, art og tid (ESDINV)
Resultatopgørelse for brancherne by brance, poster and tid (ESDRES)
Gyldige jagtbeviser for erhvervs- og fritidsfangere, Grønland (FIDJABE)
Eksport efter SITC og tid (IED2SITC)
Detaljeret eksport på produkter, enhed og tid (IEDDETEX)
Detaljeret import på produkter, enhed og tid (IEDDETIM)
Import efter anvendelse og tid (IED1ANV)
Værdi af import efter SITC og tid (IED1SITC)
Erhvervenes produktion (2003-2016) (NRD03)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2016) (NRD04)
Aflønning af ansatte (2003-2016) (NRD05)
NRDBAL Nationalregnskabet (million DKK) efter konti og tid (NRDBAL)
Sociale ydelser 2004-2008 efter kommune, ydelse, alder, tid, køn og enhed (SOD001)
Sociale ydelser 2009-2017 efter tid, kommune, ydelser, aldergruppe, køn og enhed (SOD002)
Sociale ydelser fordelt på ydelsestype efter tid, ydelsestype, beløbsgruppe, aldersgruppe og køn (SOD003)
Krydstogtspassagerafgift efter tid, måned og betalt afgift (TUDKA)
Påbegyndte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESA)
Aktive efterskoleelever 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESB)
Afbrudte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESC)
Gennemførte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESD)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år (UDDUMG1)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år efter distrikt (UDDUMG2)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?