Udenrigsøkonomi


Udenrigshandelen beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet, og er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer. Importen af varer har været stigende de seneste 10 år. I løbet af perioden 2002 til 2011 er værdien af importen af varer steget med 57,4 pct., fra 3.291 mio. kr. i 2002 til 5.182 mio. kr. i 2011. Eksporten af varer har ikke været stigende i samme grad som importen, men har været svingende gennem perioden. I 2002 udgjorde eksporten 2.390 mio. kr. og 2.541 mio. kr. 2011, som er en stigning på 6,3 pct.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2018 Udenrigshandel 1. halvår

12. oktober 2018
Eksporten steg med 25,5 pct. i 1. halvår af 2018
Værdien af eksporten i 1. halvår 2018 er steget til 1.607 mio. kr. I forhold til samme periode året før, er der tale om en stigning på 327 mio. kr., svarende til 25,5 pct. Det er hovedsageligt eksportværdien af rejer og hellefisk der er steget hhv. med 110 mio. kr. og 150 mio. kr.

Læs artikel: her

2018 Udenrigshandel 1. kvartal

15. juni 2018
Udenrigshandel 1. kvartal 2018
Værdien af eksporten i første kvartal er steget til 691 mio. kr. i 2018 fra 565 mio. kr. i 2017. Det er en stigning på 126 mio. kr. svarende til 22,3 pct. Den største stigning i eksportværdien er sket indenfor hovedgruppen Næringsmidler og levende dyr, som er steget med 119 mio. kr., hvoraf stigningen i eksporten af hellefisk udgør 83 mio. kr.

Læs artikel: her

2017 Udenrigshandel

13. april 2018
Underskuddet på handelsbalancen formindsket
Indtægter fra eksporten af varer androg 3.764 mio. kr. i 2017. Det er et fald på 103 mio. kr. i forhold til sidste år, svarende til 2,7 pct. Faldet kan henføres til mindsket eksportværdi af Maskiner og transportmidler, hvor eksporten er faldet med 253 mio. kr. i forhold til året før.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Udenrigsøkonomi

Læs vore publikationer om...Udenrigsøkonomi


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?