Statistisk årbog


Du kan hente vores statistiske årbog i form af en ebog. (epub/pdf)

Statistisk årbog har været udgivet på papir i perioden 1969-2009 og har igennem alle år været den vigtigste samfundsbeskrivende bog om Grønland. Grønlands Statistik overtog ansvaret for bogen kort tid efter kontorets oprettelse i 1989 og når vi med 2009-udgaven ophørte med at udgive Årbogen i bog-form var det for i stedet at følge med tiden og fokusere på web-baseret sammenhængende og aktuel formidling af vort arbejde. I første omgang betød det, at Årbogen blev omlagt til løbende udgivelse gennem året og at denne nu kan læses direkte fra skærm eller hentes som pdf-dokument fra vores hjemmeside. (Klik her for at se Opdateringsplanen for Årbogen)

Nedenfor finder du en funktion, hvormed du kan danne en aktuel ebog, der indeholder de til enhver tid nyeste udgaver af de af Årbogens kapitler, som du vælger at medtage.

Hvis du ønsker at hente hele Årbogen med alle kapitler finder du et link til venstre på denne side

Din egen statistiske ebog !


Vælg hvilke kapitler du vil have med i din statistiske e-bog (epub eller pdf)

epub pdf

1. Politiske og administrative forhold. (dec. 27 2016)
2. Geografi, klima, natur og miljøforvaltning. (mar. 16 2017)
3. Befolkning. (nov. 22 2016)
4. Boliger. (jan. 1 2010)
5. Erhvervsstruktur. (jan. 1 2011)
6. Arbejdsmarkedsforhold. (mar. 27 2017)
7. Fiskeri, fangst og landbrug. (nov. 16 2016)
8. Transport, turisme og kommunikation. (dec. 7 2016)
9. Energi. (dec. 27 2016)
10. Nationalregnskab. (feb. 10 2017)
11. Betalingsbalance og udenrigshandel. (mar. 16 2017)
12. Offentlige finanser. (okt. 28 2016)
13. Indkomst, forbrug og priser. (nov. 30 2016)
14. Penge- og kapitalmarked. (feb. 18 2015)
15. Førskoleinstitutioner og folkeskolen. (nov. 17 2016)
16. Uddannelse. (jun. 22 2016)
17. Forskning. (jun. 20 2016)
18. Sociale forhold og sundhed. (okt. 4 2016)
19. Politi, retsvæsen og forsvar. (jun. 23 2017)
20. Kultur, oplysning og kirke. (maj. 31 2017)
21. Råstoffer. (maj. 23 2017)eller læs et kapitel:Politiske og administrative forhold

Geografi, klima, natur og miljøforvaltning

Befolkning

Boliger

Erhvervsstruktur

Arbejdsmarkedsforhold

Fiskeri, fangst og landbrug

Transport, turisme og kommunikation

Energi

Nationalregnskab

Betalingsbalance og udenrigshandel

Offentlige finanser

Indkomst, forbrug og priser

Penge- og kapitalmarked

Førskoleinstitutioner og folkeskolen

Uddannelse

Forskning

Sociale forhold og sundhed

Politi, retsvæsen og forsvar

Kultur, oplysning og kirke

Råstoffer

Læs vore publikationer om...Politiske og administrative forhold

Geografi, klima, natur og miljøforvaltning

Befolkning

Boliger

Erhvervsstruktur

Arbejdsmarkedsforhold

Fiskeri, fangst og landbrug

Transport, turisme og kommunikation

Energi

Nationalregnskab

Betalingsbalance og udenrigshandel

Offentlige finanser

Indkomst, forbrug og priser

Penge- og kapitalmarked

Førskoleinstitutioner og folkeskolen

Uddannelse

Forskning

Sociale forhold og sundhed

Politi, retsvæsen og forsvar

Kultur, oplysning og kirke

Råstoffer


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?