Konjunktur


Konjunkturstatistikken indeholder forskellige indikatorer for at belyse aktiviteten i den grønlandske økonomi. Hensigten er at give et kortsigtet billede af udviklingen i økonomien, på baggrund af niveauændringerne i indikatorerne. Vurderingen af de kvartalsvise niveauændringer kan ses i forhold til niveauændring fra de forudgående kvartaler. Nedenfor følger et par eksemplar for den kvartalvise gennemsnitlige ændring de seneste år: - Godsmængderne er en god indikator i forhold til import og eksport mængderne. - De afregnede indkomstskatter er en god indikator for aktiviteten på arbejdsmarkedet. - Ud- og indlån fra bankerne viser ændringerne i opsparingen og udlån til private og selskaber, hvilket er en god indikator for ændringer i forbrug og investeringer.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Konjunkturstatistik 2. kvartal

15. august 2019
Konjunkturstatistik 2. kvartal 2019
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken.

Læs artikel: her

2019 Konjunkturstatistik 1. kvartal

15. maj 2019
Konjunkturstatistik 1. kvartal 2019
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken.

Læs artikel: her

2018 Konjunkturstatistik 4. kvartal

15. februar 2019
Konjunkturstatistik 4. kvartal 2018
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Konjunktur

Indførsels- og stempelafgifter efter varer og tid(2007K1-2019K2) (KODAFG)
Forbrug fra anlægs- og renoveringsfonden efter hovedgrupper (2010M01-2019M06) (KODANL)
Detailhandlens omsætningsindeks (indeks 2010=100) (2009K2-2019K2) (KODDET)
Godsmængder efter fragtvej (2008K1-2019K2) (KODGOD)
Ud- og indlån fra banker ultimobalance efter indenlandsk sektor og tid(2003K1-2019K2) (KODLAN)
Landskassens likviditet ultimobalance efter beholdningstype (2002M01-2019M06) (KODLIK)
Udlånsportefølje, obligationsrestgæld efter ejendomskategori (2004K1-2019K2) (KODOBL)
Restanceliste til det offentlige efter restanceart (2010H2-2019H2) (KODRES)
Løbende afregnet indkomstskat efter tid, kommuner og type (2003K1-2019K2) (KODSKT)

Planlagte publikationer i år


Konjunkturstatistik 3. kvartal 2019  ( 15. november 2019 )


Læs vore publikationer om...Konjunktur

Læs vore publikationer om...Konjunktur


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?