Erhvervsstruktur


Erhvervsstrukturen beskriver erhvervenes sammensætning og udvikling. Undersøgelsen af Grønlands erhvervsstruktur gennemføres en gang årligt og opgør antallet af virksomheder, fordelt på bl.a. brancher, driftsformer og geografisk indplacering. Ved den seneste opgørelse var der 3.785 virksomheder i landet. Erhvervsstrukturen belyser også, hvor meget virksomhederne udbetaler i løn som udtryk for virksomhedernes størrelse. Statistikken dækker årene fra 2007 og frem.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2013-2017 Erhvervsstruktur

30. april 2019
Erhvervsstruktur 2013-2017
I 2017 var der en stigning i både antal virksomheder og den samlede lønsum i forhold til 2016. I 2017 var der i alt 4.268 virksomheder der genererede 6.597 mio. kr. i lønsum. Stigning var på henholdsvis 1,3 pct. og 1,3 pct.

Læs artikel: her

2017 Regnskabsstatistikken

15. marts 2019
Regnskabsstatistikken for selskaber 2017
Det Grønlandske Erhvervs Register overgik til det Centrale Virksomhedsregister pr. 1. januar 2018. Dette har nødvendiggjort en opgradering af den hidtidige branchenomenklatur GB2000 til DB07, der benyttes i det danske erhvervsregister. Regnskabsstatikken Se mere herom i afsnittet omkring brancherevision.

Læs artikel: her

2012-2016 Erhvervsstruktur

27. juli 2018
Erhvervsstruktur 2012-2016
I 2016 var der en stigning i både antal virksomheder og den samlede lønsum i forhold til 2015. I 2016 var der i alt 4.212 virksomheder der genererede 6.510 mio. kr. i lønsum. Stigning var på henholdsvis 3,9 pct. og 7,7 pct. Af figur 1 kan det ses, hvordan udviklingen i antal virksomheder samt den samlede lønsum har været i perioden 2012-2016.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Erhvervsstruktur

Antal virksomheder efter hovedbranche, opgørelsesvariabel og tid (ESD1A)
Antal virksomheder efter driftform, opgørelsesvariabel og tid (ESD2A)
Antal virksomheder efter kommune, opgørelsesvariabel og tid (ESD3A)
Antal virksomheder efter lønsumsinterval, opgørelsesvariabel og tid (ESD4A)
Antal virksomheder efter kommune, tid og lønsumsinterval (ESD5A)
Antal virksomheder efter hovedbranche, tid og lønsumsinterval (ESD6A)

Regnskabsstatistik

Investering efter branche (ESDINVST)
Nøgletal for virksomheder efter branche (ESDNGL)
Regnskabsstatistik for virksomheder efter branche og regnskabsposter (ESDRESBAL)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Erhvervsstruktur

Regnskabsstatistik

Læs vore publikationer om...Erhvervsstruktur

Regnskabsstatistik


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?