Kriminalitet


Kriminalstatistikken giver overblik i Kriminalforsorgen i Grønland, Politiet og Grønlands Domstole. Formålet med statistikkene er at detaljeret beskrive Kriminalforsorgen, Politiet og Grønlands domstole og disses arbejdsopgaver og opbygning. Kriminalstatistikken er en afsnit i Statistisk Årbog og udkommer én gang om året.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Kriminalitet 2013 - 2017

18. oktober 2018
Kriminalitet 2013 - 2017
Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2017. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er faldet med 10,6 pct. i forhold til året før, hvilket er det hidtil laveste antal anmeldelser i Grønlands Statistiks register, som daterer tilbage til 2006.

Læs artikel: her

Kriminalitet 2012 - 2016

27. april 2017
Kriminalitet 2012 - 2016
Grønlands Statistiks opgørelse over kriminalitet viser at, der i 2016 blev foretaget 6.025 anmeldelser, hvilket er en stigning på 7 pct. sammenlignet med antallet i 2015. Den største antalsmæssige og procentvise ændring er sket vedrørende bedrageri, herunder databedrageri, med 223 registreret anmeldelser og en stigning på 94 pct. sammenlignet med antallet i 2015.

Læs artikel: her

Kriminalitet 2011 - 2015

17. juni 2016
Kriminalitet 2011 - 2015
Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden 2011-2015 og med en lancering af data i tidsperioden 2006-2015 i statistikbanken.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?