Uddannelse


Uddannelsesniveauet for Grønlands befolkning steget. Ses der på befolkningen over 16 år er der sket en udvikling på ca. 6 procentpoint henover de seneste ti år. Kigges der på kønnene er det kvinderne, der har oplevet den største fremgang med ca. 8 procentpoint, mens 4 procentpoint flere mænd har fortsat i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Flere grønlændere vælger at påbegynde en uddannelse i eller udenfor Grønland. Hver fjerde vælger at starte på en videregående uddannelse, mens resten begynder på en ungdomsuddannelse. Og flere gennemfører også en uddannelse over folkeskolen. Der er sket en fordobling af gennemførte videregående uddannelser, og andelsmæssigt svarer det til en fremgang på 3 procentpoint.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Efterskoleforløb 2009-2010 til 2016-2017

2. oktober 2017
Efterskoleforløb 2009-2010 til 2016-2017
I skoleåret 2016-17 startede 437 grønlandske elever på en efterskole i Grønland eller Danmark og heraf gennemførte 337 et forløb. Den højeste gennemførselsprocent var på de danske efterskoler, hvor fire ud af fem påbegyndte forløb blev gennemført, mens det på de grønlandske efterskoler var to ud af tre.

Læs artikel: her

2016 Befolkningens uddannelsesprofil

1. september 2017
Generelt set fortsætter den positive udvikling i befolkningens uddannelsesniveau
Ved udgangen af 2016 havde 38,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse udover folkeskolen. Heraf havde 12,1 pct. en videregående uddannelse, imens 26,1 pct. havde en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller et suppleringskursus. Det er en stigning på hhv. 2,6 procentpoint og 4,8 procentpoint på 10 år.

Læs artikel: her

2016 Videregående uddannelser

19. juni 2017
Videregående uddannelser 2016
I 2016 startede i alt 300 på et videregående uddannelsesforløb i Grønland, heraf 46 pct. på professionsbacheloruddannelserne. I 2016 var antallet af aktive studerende i Grønland 804.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Befolkningens uddannelsesprofil

Befolkningens uddannelse efter bopæl og fødested 2002-2016 (UDDISCPROA)
Befolkningens uddannelse efter alder 2002-2016 (UDDISCPROB)
Befolkningens uddannelse efter alder og fødested 2002-2016 (UDDISCPROC)

Analyser

Befolkningsregnskab (BEDCALC)
Regionale befolkningsregnskaber (BEDCALCR)
Levendefødte (BEDFERTR)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år (UDDUMG1)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år efter distrikt (UDDUMG2)
Uddannelse og beskæftigelse for unge mellem 16 og 25 år (UDDUMG3)
Uddannelse og beskæftigelse for unge mellem 16 og 25 år efter bopælsdistrikt som 12-årige (UDDUMG4)

Uddannelsesforløb

Påbegyndte uddannelsesforløb 2003-2016 (UDDISC11A)
Aktive studerende på uddannelserne 2003-2016 (UDDISC11B)
Afbrudte uddannelsesforløb 2003-2016 (UDDISC11C)
Fuldførte uddannelsesforløb 2003-2016 (UDDISC11D)
Påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland 2003-2016 (UDDISC11E)
Aktive studerende på uddannelser i Grønland 2003-2016 (UDDISC11F)
Afbrudte uddannelsesforløb i Grønland 2003-2016 (UDDISC11G)
Fuldførte uddannelsesforløb i Grønland 2003-2016 (UDDISC11H)

Efterskole

Påbegyndte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESA)
Aktive efterskoleelever 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESB)
Afbrudte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESC)
Gennemførte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESD)
Efterskoleelever efter fødselsårgang 1994 - 1999 (UDDESE)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Erhvervs

Videregående

Befolkningens uddannelsesprofil

Analyser

Efterskole

Læs vore publikationer om...Erhvervs

Videregående

Befolkningens uddannelsesprofil

Analyser

Efterskole


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?