Nationalregnskab


Nationalregnskabet giver et samlet overblik over Grønlands økonomi. Nationalregnskabssystemet er et sæt af definitioner og kategorier, der gør det muligt at opnå et overblik over det enorme antal finansielle transaktioner, der finder sted i Grønlands økonomi.

Nøgletallene for det årlige nationalregnskab viser hovedresultaterne for Grønlands økonomi. Forsyningsbalancen viser tilgangen i form af grønlandsk produktion (BNP) og import, samt anvendelsen i form af husholdningernes forbrug, offentligt forbrug, faste bruttoinvesteringer og eksport.

Nationalregnskabet udregnes i overensstemmelse med internationale retningslinjer, der muliggør sammenlignelighed mellem lande.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2016 Input-output tabeller

31. januar 2020
Nye input-output tabeller
Efter hovedrevisionen samt brancherevision af nationalregnskabet, er det blevet nødvendigt at lave nye input-output tabeller for hele nationalregnskabets tidsperiode, nemlig fra 2003 frem til det sidste endelige tal i 2016. Disse findes nu i 3 prisopgørelser, løbende priser, faste priser samt foregåendes års priser.

Læs artikel: her

2009-2018 Nationalregnskab

15. november 2019
Økonomisk vækst på 3,2 pct. i 2018
Grønlands økonomi voksede med 3,2 pct. i 2018. I perioden 2012-2017 var væksten i BNP gennemsnitligt på 1,2 pct., dog med betydelige udsving fra år til år.

Læs artikel: her

2008-2017 Nationalregnskab

6. december 2018
Økonomisk vækst på 1,0 pct. i 2017
Grønlands økonomi voksede med 1,0 pct. i 2017. I perioden 2011-2016 var væksten i BNP gennemsnitligt på 1,6 pct., dog med betydelige udsving fra år til år.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Nationalregnskab

Input-Output tabel

Læs vore publikationer om...Nationalregnskab

Input-Output tabel


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?