Nordisk Statistisk Årbog og database


Nordisk Statistisk Årbog udgives en gang om året. Formålet med årbogen er at præsentere sammenligneligt statistik om livet og livsvilkårene i de nordiske lande, at belyse lighederne og forskellighederne. Databasen gør det muligt at sammenligne de nordiske lande på baggrund af en række parametre over tid. Se http://91.208.143.50/pxweb/pxwebnordic/dialog/statfile1.asp



Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her




Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.




Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?




De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her



Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.





Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?