Kriminalitet


Det grønlandske retssystem består af fire kredsretter og Retten i Grønland, der tilsammen udgør første retsinstans. Grønlands Landsret udgør anden retsinstans.

Da justitsområdet ikke er hjemtaget af Grønland, er Danmarks Højesteret også tredje retsinstans for Grønland.

Det grønlandske retsvæsen lægger vægt på resocialisering. Indsatte har ofte tilladelse til en vis grad af hverdagsliv under afsoning. Der findes seks anstalter for domfældte i Grønland, med plads til i alt 154 indsatte. Psykisk afvigende forbrydere kan idømmes forvaring i Danmark.

Personfarlig kriminalitet omfatter mord, vold, voldtægt og seksuelle overgreb. Sammenlignet med resten af Norden, forekommer personfarlig forbrydelse langt oftere. Antallet af afgørelser afhænger meget af det aktuelle fokus i retssystemet.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Kriminalitet 2015 - 2019

27. april 2020
Kriminalitet 2015 - 2019
Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2019. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er steget med 17 pct. i forhold til året før. Stigningen er mest markant i anmeldelser af sædelighedsforbrydelser, samt forbrydelser mod liv og legeme.

Læs artikel: her

Kriminalitet 2014 - 2018

18. oktober 2019
Kriminalitet 2014 - 2018
Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2018. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er faldet med 20 pct. i forhold til året før, hvilket igen er det hidtil laveste antal anmeldelser i Grønlands Statistiks registre, som daterer tilbage til 2006.

Læs artikel: her

Kriminalitet 2013 - 2017

18. oktober 2018
Kriminalitet 2013 - 2017
Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2017. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er faldet med 10,6 pct. i forhold til året før, hvilket er det hidtil laveste antal anmeldelser i Grønlands Statistiks register, som daterer tilbage til 2006.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?