Offentlige finanser


Offentlige finanser omfatter alle aktiviteter indenfor offentlig forvaltning og service. I Grønland består den generelle forvaltning af tre sektorer som er kommunerne, selvstyret og staten.

Fordelingen af de offentlige finanser fastsættes hvert år på finansloven. Staten afholder udgifter til aktiviteter, der stadig forvaltes og finansieres direkte af den danske stat.

I overensstemmelse med internationale retningslinjer medregnes i opgørelsen af de offentlige finanser kun udgifter, der reelt er afholdt i Grønland.

Offentlig forvaltning og service omfatter myndigheder og institutioner, der overvejende leverer ikke-markedsmæssig service eller omfordeler indkomst og formue. Den overvejende offentlige service stilles gratis til rådighed for borgere og virksomheder. Offentlige udgifter finansieres hovedsagelig via skatter og bloktilskud fra den danske stat. En del finansieres dog gennem afgifter eller brugerbetaling.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2018 Offentlige ansatte

12. juli 2019
Offentlige ansatte 2018
I 2018 var der 10.699 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 4.018 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 6.681 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne.

Læs artikel: her

2019 og 2020 Satstilpasningsprocent

20. juni 2019
Satstilpasningsprocent for 2019 og 2020
Grønlands Statistik er i forbindelse med vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst blevet pålagt årligt at beregne en satstilpasningsprocent som udgives i dag.

Læs artikel: her

2018 Kommunale nøgletal, dagtilbud

31. maj 2019
Kommunale nøgletal 2018, dagtilbud
I 2018 var der 3.655 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 0-årige, 1.403 1-2 årige, 1.989 3-5 årige, samt 22 6 årige. Af alle børn i aldersgruppen 0-5 årige i befolkningen, var der indskrevet 76,4 pct. ved et førskole dagtilbud.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år


Offentlige finanser 2018  ( 16. december 2019 )


Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?