Priser


Forbrugerpriser er et mål for leveomkostninger. Indekstal anvendes primært til at måle udviklingen i inflation. Forbrugerprisindekset er et mål for de faktiske priser, som forbrugeren betaler for varer og tjenesteydelser. Det afspejler den samlede ændring i forbrugerpriser, inklusive dem der er forårsaget af ændringer i skat, told og subsidier. Dermed er det et sammensat udtryk, der både udtrykker rene markedsændringer og ændringer i lovgivning.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Priser pr. 1. juli

30. september 2019
Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2019
Forbrugerpriserne steg med 1,3 pct. i perioden fra juli 2018 til juli 2019.

Læs artikel: her

2019 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli

13. september 2019
Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2019
Den halvårlige ændring for byggeomkostningsindekset har været en stigning på 0,9 pct. for det samlede indeks i perioden januar 2019 – juli 2019. Materialeomkostninger steg med 0,1 pct., Fragtomkostninger forblev uændrede, mens Arbejdsløn steg med 1,7 pct.

Læs artikel: her

2019 Priser pr. 1. januar

28. marts 2019
Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2019
Forbrugerpriserne steg med 0,6 pct. i perioden fra januar 2018 til januar 2019.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Priser

Byggeomkostningsindeks (2006=100) efter faggruppe og omkostningstype (2006H1-2019H2) (PRDBYG1)
Prisniveauindeks (indeks DK=100) efter varegrupper (2014-2016) (PRDPLI)
Forbrugerpristal, indeksserier (1971H1-2019H2) (PRDPRISF)
Ændring i procent pr. løbende 12 måneder, Forbrugerpristal (1972H1-2019H2) (PRDPRISH)
Reguleringspristal, indeksserier (1971H1-2019H2) (PRDPRISR)
Forbrugerprisindeks (2008=100) efter varegruppe (2008H1-2019H2) (PRDPRISV)
Reguleringspristallet (2008=100) efter varegruppe (2008H1-2019H2) (PRDPRISW)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Byggeomkostningsindekset

Priser

Læs vore publikationer om...Byggeomkostningsindekset

Priser


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?