Udenrigsøkonomi


Grønland har en ensidig produktion, og efterspørger en bred vifte af varer, hvilket nødvendiggør en omfattende udenrigshandel. Bortset fra fiskeri og jagt har Grønland en meget begrænset hjemlig produktion. Derfor importeres stort set alle varer til husholdning, forretninger og institutioner.

Eftersom størstedelen af Grønlands eksport består af fisk og skaldyr, er landet meget påvirkeligt af de internationale opkøbspriser. Fiskeindustrien står for 93 pct. af Grønlands eksport. De vigtigste arter er torsk, hellefisk, makrel, krabbe og reje. Handelsbalancen beregnes ved at trække importværdien fra eksportværdien.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Udenrigshandel 1. halvår

12. september 2019
Uændret importværdi
Udgifter til import udgjorde 1.884 mio. kr. i 1. halvår 2019, hvilket er en beskeden stigning på 2 mio. kr. i forhold til året før. Tallene skal dog fortolkes med varsomhed, da der stadigvæk er tale om foreløbige tal. Det bemærkes særligt, at importen af Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. er kunstigt lav i 1. halvår 2019.

Læs artikel: her

2019 Udenrigshandel 1. kvartal

14. juni 2019
Udenrigshandel 1. kvartal 2019
Ny statistik vedr. Udenrigshandel 1. kvartal 2019 er netop udkommet.

Læs artikel: her

2018 Udenrigshandel

15. april 2019
Udenrigshandel 2018
Stigning i samhandel med udlandet 2018. Værdien af eksporten i 2018 er steget til 4.058 mio. kr. I forhold til året før, er der tale om en stigning på 186 mio. kr., svarende til 4,8 pct. Det er hovedsageligt eksportværdien af hellefisk der er steget med 257 mio. kr., hvilket svarer til 30,8 pct.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Planlagte publikationer i år


Udenrigshandel 3. kvartal 2019  ( 13. december 2019 )


Læs vore publikationer om...Udenrigsøkonomi

Læs vore publikationer om...Udenrigsøkonomi


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?