Isumaginninnermut tunngasut


2014-mi isumaginninnermut ikiorsiissutinut naatsorsueqqissaarneq ukiunut kingullernut naleqqiullugu annertusineqarpoq. Naatsorsuutinik saqqummersitsineq arlalinngorlugu agguaanneqarpoq soorli ’’ 2014-mi isumaginninnermut ikiorsiissutinik pisartut’’, ’’2014-mi pisortanit soraarnerussutisiallit’’ aammalu ’’Utaqqiisaagallartumik isertitanut taarsiissutaasunik ikiorsiissutinik pisartut’’. 2014-mi isumagininnermut ikiorsiissutinik pisartut-ni pineqarput inuit ukioq 2014 ingerlanerani ikiorsiissutinik pineqartunik pisartagalittut allattorneqarsimasut, apeqqutaanani ukiup ingerlanerani aningaasanik qanoq amerlatigisunik aammalu piffissami sivikinnerusumi sivisunerusumiluunniit pisartagaqarsimaneq. Naatsorsuutit taamaallaat Kisitsisaataasivimmi Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaani isumaginninnermut tunngasut ataanni takuneqarsinnaapput. 2014-mi pisortanit soraarnerussutisiallit saqqummersitaq nutaajuvoq utoqqalinermi soraarnerussutisiat aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat qaammat decemberimi, aningaasat tunngaviusut aammalu Kalaallit Nunaanni inunnik nalunaarsuiffimmi ukiup naanerani allattorsimasut malillugit naatsorsuutinik imaqartoq. Taamatuttaaq Utaqqiisaagallartumik isertitanut taarsiissutaasunik ikiorsiissutinik saqqummersitaq nutaajuvoq pisortanit ikiorsiissutinik, suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik aammalu ernereernermi ikiorsiissutinik pisartut nalunaarsornerinik imaqartoq. Naatsorsuutini ikiorsiissutinik 500kr. sinnerlugu aammalu pisortanit suliffeqanngikkallarnermi ernereernermilu ikiorsiissutinik 1.000kr. sinnerlugu ukiumut pisartunik aammalu Kalaallit Nunaannilu inuit nalunaarsuiffianni ukiup naanerani allattorsimasunit imaqarpoq. Saqqummersitani nutaani naatsorsuutit Kisitsisaataasivimmi aaneqarsinnaapput.

Nutaarsiassat Nyheder fra Grønlands Statistik

2017-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat

10. august 2018
2017-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
2017-imi decembarimi utoqqalinermi soraarnerussutisianik aningaasanik tunngaviusunik 3.789-it pisartagaqarsimapput, taakkunannga Utoqqaat Illuiniinneq imaluunniit ulloq unnuarlu inissiisarfimmiinneq pissutigalugu 380-it ilanngarneqarsimasunik (kaasarfimmiunik) nerisaqarnermut ineqarnermullu tapiliussanik pisartagaqarsimapput. Utoqqalinermi soraarnerussutisiallit amerlanersaat katillugit 1.842-t soraarnerussutisianik kisimiittutut pisartagaqarsimapput, 1.567-illu aappariittut soraarnerussutisiaqarsimallutik. Katillugit 2.280-it siusinaarluni soraarnerussutisialittut decembarimi allattorsimapput taakkulu amerlanersaat katillugit 1.219-it kisimiittutut soraarnerussutisiaqarsimallutik.

Læs artikel: her

2017-imi decembarimi ineqarnermut tapiissutinik pisartut

29. juni 2018
2017-imi ineqarnermut tapiissutinik pisartut qaammat decembarimi
Ukioq 2017 qaammat decembarimi inoqutigiit 4.116-it ineqarnermut tapiissutinik pisartagaqarsimapput, inoqutigiit 43 procentii 1.000 kr. aammalu 1.999 kr. akornanni annertussuseqartunik ineqarnermut tapinik pisartagaqarsimapput. 2017-imi ineqarnermut tapinik pisartut 2016-imut sanilliullugit 306-inik ikinnerupput, ikiliartorusaarnerallu taamaalilluni suli ingerlavoq.

Læs artikel: her

2017-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit

29. juni 2018
2017-imi utaqqiisaagallartumik isertitanut taarsiissutaasunik ikiorsiissutinik pisartut
2017-imi inuit 5.788-it pisortanit ikiorserneqarsimapput, 2.912-it suliffeqanngikkallarnermi aammalu 1.053-it ernereernermi ullormusianik il.il. ikiorserneqarsimallutik. Ikiorsiissutinik pisartut 103,7 mio. kr.-inik, 38,8 mio. kr.-inik aammalu 36,7 mio. kr.-inik ikiorserneqarsimapput.

Læs artikel: her

Kisitsisaataasivimmi tabelit

Suliffeqanngikkallarnermi aammalu ernereernermi ikiorsiissutit

Suliffeqanngikkallarnermi aammalu erninermi suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit by piffissaq, kommuuni, ikiorsiissut, ukiut, suiaassuseq and uuttuut (SON006)
Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit aammalu erninermi ullormusiat by piffissaq, kommuuni, ikiorsiissut, aningaasat amerlassusaat, ukiut, suiaassuseq and uuttuut (SON007)
Suliffeqanngikkallarnermi aammalu erninermi suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit by piffissaq, immikkoortortaqarfik, ikiorsiissut, ukiut, suiaassuseq and uuttuut (SON009)

Pisortanit ikiorsiissutit

Pisortanit ikiorsiissutit piffissaq, kommuuni, ikiorsiissut, ukiut, suiaassuseq, uuttuut (SON004)
Pisortanit ikiorsiissutit by piffissaq, kommuuni, ikiorsiissut, aningaasat amerlassusii, ukiut, suiaassuseq, uuttuut (SON005)
Pisortanit ikiorsiissutit by piffissaq, immikkoortortaqarfik, ikiorsiissut, ukiut, suiaassuseq and uuttuut (SON008)

Utoqqalinermi soraarnerussutisiallit

Utoqqalinermi soraarnerussutisiallit decembarimi piffissamut, utoqqaassuseqatigiinnut suiaassutimullu immikkoortillugit (SONAPE1)
Soraarnerussutisiallit decembarimi piffissaq, suiaassuseq aningaasat annertoqatigiit (SONAPE2)
Utoqqalinermi soraarnerussutisiallit decembarimi piffissamut, utoqqaassuseqatigiinnut immikkoortoqarfimmullu immikkoortillugit (SONPEN2)

Siusinaartumik soraarnerussutisiallit

Siusinaartumik soraarnerussutisiallit decembarimi piffissamut, utoqqaassuseqatigiinnut suiaassutimullu immikkoortillugit (SONFPE1)
Siusinaartumik soraarnerussutisiallit decembarimi piffissamut, aningaasanut annertoqatigiinnut suiaassutimullu immikkoortillugit (SONFPE2)
Siusinaartumik soraarnerussutisiallit decembarimi piffissamut, utoqqaassuseqatigiinnut immikkoortoqarfimmullu immikkoortillugit (SONPEN3)

Soraarnerussutisiallit

Soraarnerussutisiallit decembarimi, piffissamut, soraarnerussutisiat suussusaannut, immikkoortoqarfimmut suiaassutimullu immikkoortillugit (SONPEN1)
Soraarnerussutisiallit decembarimi piffissamut, soraarnerussutisiat suussusaannut, najugaqarfimmut suiaassutimullu immikkoortillugit (SONPEN4)
Soraarnerussutisiallit decembarimi piffissamut, soraarnerussutisiat suussusaannut, inuunerup allanngortarneranut isertitallu naleqqussarnerannut immikkoortillugit (SONPEN5)

Soraarnerussutisiallit amerleriarneri ikileriarnerilu

Soraarnerussutisiallit amerleriarnerisa ikileriarnerisalu agguaanneri, piffissamut utoqqaassuseqatigiinnullu immikkoortillugit (SONAPE3)
Siusinaarluni soraarnerussutisiallit amerleriarnerisa ikileriarnerisalu agguaanneri, piffissamut utoqqaassuseqatiginnermullu (SONFPE3)

Toqqorsivik

Toqussutaasartut : piffissaq, immikkoortortaqarfiit, toqussutaasartut, suiaassuseq, utoqqaassuseq (BENLD1)
Toqussutaasartut : piffissaq, immikkoortortaqarfiit, bosted, toqussutaasartut, suiaassuseq (BENLD2)
Inunngortut : piffissaq, mothers utoqqaassuseq, mothers place of birth, suiaassuseq, weight, length (BENLL1)
Inunngortut : piffissaq, district, mothers utoqqaassuseq, mothers place of birth, suiaassuseq, weight, length (BENLL2)
1. januar inissiat amerlassusii 2000-2009-mut by immikkoortortaqarfik aamma sumiiffik (BON001)
Init amerlassusii - immikkoortortaqarfik, najugaqarfik, piffissaq (BON002)
Inissianik sanaartortitsineq by najugaqarfik 1990-2009-mut (BON003)
1. januar inissiat amerlassusii by piginnittunut tunngasut, piffissaq and najugaqarfik (BON004)
Init amerlassussii by suussuseq, piginnittunut (BONBE1)
Init amerlassusii - piffissaq, immikkoortortaqarfik, najugaqarfik, suussuseq (BONBE2)
Init amerlassusii - najugaqarfik, immikkoortortaqarfik, piffissaq (BONBE3)
Init amerlassusii - piffissaq, immikkoortortaqarfik, areali (BONBEST2)
Init amerlassusii - piffissaq, immikkoortortaqarfik, init (BONBEST3)
1. januar inoqutigiit amerlassusii inimut ataatsimut - immikkoortortaqarfik, ulloq, najugaqarfik, piffissaq (BONPERS)
Lukket Silasiorfiusuni apisarnerit siallertarnerillu (ENN1NED)
Agguaqatigiissillugu ukiumut sulisut by inuussutissarsiorfiit and ukioq (ESNANS)
Naligiissaarineq by inuussutissarsiut, pigisat/akiligassat, type and ukioq (ESNBAL)
Aningaasaliussat by inuussutissarsiorfiit, aningaasaliussat, pigisat and ukioq (ESNINV)
Naatsorsuutitigut angusat by inuussutissarsiorfiit, naatsorsuutit and ukioq (ESNRES)
Pinialunnermut inuusutissarsiutigalugulu piniarnermut aalisarnermullu allagartat, Kalaallit nunaat (FINJABE)
Avammut tunisat SITC-kapitalinut piffissamullu agguarlugit (IEN2SITC)
Avammut tunisat tunisassiat nalinginut, oqimaassutsimut qaammatinullu agguarlugit (IENDETEX)
Eqqussukkat tunisassiat nalinginut, oqimaassutsimut qaammatinullu agguarlugit (IENDETIM)
Eqqussukkat atorneqarfissamut piffissamullu agguarlugit (IEN1ANV)
Eqqussukkat SITC-kapitalinut piffissamullu agguarlugit (IEN1SITC)
NRNBAL Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini kisitsit pingaarnerit (million kr.) (NRNBAL)
2004-imiit 2008-mut isumaginninnermi ikiorsiissutit : kommuni, ikiorsiissutit, utoqqaassuseq, piffissaq, suiaassuseq, uuttut (SON001)
2009-imiit 2017-mut isumaginninnermi ikiorsiissutit piffissaq, kommuuni, ikiorsiissut, utoqqaassuseq, suiaassuseq aammalu uuttuut (SON002)
Umiarsuarnut takornariartaatinut akitsuut : piffissaq, qaammat, akileraarut akiligaq (TUNKA)
Efterskolernerit aallartinneqartut 2009/2010 - 2016/2017 (UDNESA)
Efterskoleni atuartut ingerlatsisut 2009/2010 - 2016/2017 (UDNESB)
Efterskolernerit unitsinneqartut 2009/2010 - 2016/2017 (UDNESC)
Efterskolernerit naammassineqartut 2009/2010 - 2016/2017 (UDNESD)
Inuusuttut najugaqavissut 16-it 25-llu akornanni ukiullit ilinniarnerat suliffeqarnerallu (UDNUMG1)
Inuusuttut najugaqavissut 16-it 25-llu akornanni ukiullit ilinniarnerat suliffeqarnerallu immikkoortortaqarfik malillugu (UDNUMG2)

Saqqummersitassat 2015
... pillugit atuarukIsumaginninnermut tunngasut

 • 2017-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
 • 2017-imi decembarimi meeqqanut tapiissutinik pisartut
 • 2017-imi decembarimi ineqarnermut tapiissutinik pisartut
 • 2017-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit
 • 2012-imiit 2016-imut aningaasaatikilliortut
 • 2016-imi decembarimi meeqqanut tapiissutinik pisartut
 • 2016-imi decembarimi ineqarnermut tapiissutinik pisartut
 • 2016-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit
 • 2016-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
 • 2011-miit 2015-imut aningaasaatikilliortut
 • Meeqqanut tapiissutinik pisartut qaammat decembarimi
 • Ineqarnermut tapiissutinik pisartut qaammat decembarimi
 • 2015-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
 • 2015-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit
 • 2014-imi meeqqanut tapiissutinik pisartut
 • 2014-imi ineqarnermut tapiissutinik pisartut
 • 2014-imi isumaginninnermut ikiorsiissutinik pisartut
 • 2014-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
 • 2014-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit
 • 2013-imi isumaginninnermut ikiorsiissutinik pisartagallit
 • 2012-imi isumaginninnermut ikiorsiissutit
 • 2011-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2010-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2009-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2008-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2007-imi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2006-imi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2005-imi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2004-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2003-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 1997-imit 2002-mut innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 1996-imit 2001-imut innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 1999-imit 2000-imut innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • ... pillugit atuaruk  Isumaginninnermut tunngasut

 • 2017-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
 • 2017-imi decembarimi meeqqanut tapiissutinik pisartut
 • 2017-imi decembarimi ineqarnermut tapiissutinik pisartut
 • 2017-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit
 • 2012-imiit 2016-imut aningaasaatikilliortut
 • 2016-imi decembarimi meeqqanut tapiissutinik pisartut
 • 2016-imi decembarimi ineqarnermut tapiissutinik pisartut
 • 2016-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit
 • 2016-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
 • 2011-miit 2015-imut aningaasaatikilliortut
 • Meeqqanut tapiissutinik pisartut qaammat decembarimi
 • Ineqarnermut tapiissutinik pisartut qaammat decembarimi
 • 2015-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
 • 2015-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit
 • 2014-imi meeqqanut tapiissutinik pisartut
 • 2014-imi ineqarnermut tapiissutinik pisartut
 • 2014-imi isumaginninnermut ikiorsiissutinik pisartut
 • 2014-imi utoqqalinermi aammalu siusinaarluni soraarnerussutisiat
 • 2014-imi utaqqiisaagallartumik isertitanik taarsiissutaasunik ikiorsiissutit
 • 2013-imi isumaginninnermut ikiorsiissutinik pisartagallit
 • 2012-imi isumaginninnermut ikiorsiissutit
 • 2011-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2010-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2009-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2008-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2007-imi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2006-imi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2005-imi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2004-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 2003-mi innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 1997-imit 2002-mut innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 1996-imit 2001-imut innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit
 • 1999-imit 2000-imut innuttaasunik isumaginninnermi kisitsisit

 • Ateq qassinit atigineqarpa?


  1. januar 2017-mi atit nalunaarsugaapput. Kalaallit atii pillugit allatat atuarneqarsinnaapput uani
  Greenland in Figures

  Kalaallit Nunaannik ilisarititsineq naatsunnguaq. Atuagaaraq 40-nik qupperneqarpoq mikisunnguulluni kaasaffimmioriaannaalluni. Atuagaaqqami paasissutissat makku allaqqapput: paasissutissat innuttaasunut tunngasut, nunanut allanut niuernernut tunngasut, takornariaqarnermut tunngasut aamma isumaginninnermut tunngasut.
  Emailikkut nutaarsiassanik nassitsittalerusuppit?

  Ateq qassinit atigineqarpa?
  1. januar 2017-mi atit nalunaarsugaapput. Kalaallit atii pillugit allatat atuarneqarsinnaapput uani  Greenland in Figures

  Kalaallit Nunaannik ilisarititsineq naatsunnguaq. Atuagaaraq 40-nik qupperneqarpoq mikisunnguulluni kaasaffimmioriaannaalluni. Atuagaaqqami paasissutissat makku allaqqapput: paasissutissat innuttaasunut tunngasut, nunanut allanut niuernernut tunngasut, takornariaqarnermut tunngasut aamma isumaginninnermut tunngasut.

  Emailikkut nutaarsiassanik nassitsittalerusuppit?