Nye tal i statistikbanken

Grønlands Statistik har i dag opdateret tallene i statistikbanken der omhandler indførsel af afgiftsbelagte tobaksvarer. Tallene indeholder bl.a. landskassens provenu og en beregning af antal indførte cigaretter pr. person over 14 år og for hele befolkningen, jf. figur 1.

 

Figur 1. Antal indførte cigaretter i gennemsnit pr. person

Anm.: Cigaretter antages at veje 1 gram pr. stk. Medio befolkningen er benyttet til at beregne antal stk. pr. person.

Kilde: http://bank.stat.gl/ALDTOB2

 

Det ses af figuren, at indførslen af cigaretter i gennemsnit pr. person er mere end halveret i perioden fra 1994 til 2014. Dog er der tale om en mindre stigning fra 2013 til 2014. Stigningen skal fortolkes med varsomhed, da der kan være tale om bl.a. lagerforskydninger, jf. afsnittet om Indførsel og forbrug.

 

Hvis man beregner ovenstående tal til døgnforbrug pr. person, ses et markant fald i antal indførte cigaretter. Man kan se, at der blev indført 8,7 cigaretter for hver person der er over 14 år i 1994. Indførslen er faldet til 3,0 cigaretter i 2014. Der er således tale om mere end halvering af døgnforbruget af cigaretter i løbet af en periode på 20 år.

 

Oversigt 1. Antal gennemsnitlige cigaretter pr. person pr. dag

 

1994

1998

2002

2006

2010

2012

2013

2014

Alle personer over 14 år

8,7

8,5

7,6

6,0

4,5

4,3

2,8

3,0

Alle personer uanset alder

6,3

6,1

5,6

4,5

3,5

3,3

2,2

2,3

Anm.: For overskuelighedens skyld er nogle af årene undladt i tabellen. Men disse kan hentes i statistikbanken. Cigaretter antages at veje 1 gram pr. stk. Medio befolkningen er benyttet til at beregne antal stk. pr. person.

Kilde: http://bank.stat.gl/ALDTOB2

 

Udover ovenstående tal, er der i statistikbanken andre tal der viser indførsel af cigaretpapir, finskåren- og grovskåren tobak, cerutter samt cigarer. Disse gennemgås herunder.