Indførsel og produktion af alkohol 2014

Der blev i 2014 indført og produceret 378 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol således med 10 tusind liter, eller 2,5 pct. I forhold til tilførslen af ren alkohol i 2005, er der tale om et fald på 137 tusind liter. Indførsel og produktion af alkohol er således faldet med 26,6 pct. i løbet af de sidste 10 år.

 

Figur 1. Tilførsel af ren alkohol, i 1.000 liter

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ALDALK1

 

Tilførslen i 2014 svarer til 8,6 liter ren alkohol pr. person over 14 år. Der er tale om et fald på 0,2 liter pr. person, eller 2,5 pct., hvor tilførslen af ren alkohol pr. person svarede til 8,8 liter i 2013.

 

Tabel 1. Tilførsel af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

Liter pr. person

Pr. person  ..........

8,7

9,1

8,8

9,1

8,1

8,2

8,1

7,6

7,6

6,9

6,8

Pr. person over 14 år ...

11,6

12,1

11,7

12,0

10,6

10,6

10,4

9,8

9,7

8,8

8,6

Kilde: Grønlandsk Statistik, http://bank.stat.gl/ALDALK1

 

Tilførslen af spiritus er faldet med 2,9 tusind liter ren alkohol fra 2013 til 2014. Tilførslen lå på 31,6 tusind liter ren alkohol i 2014 mod 34,4 tusind liter året før. Det svarer til et fald på 8,4 pct.

 

Tilførslen af vin er faldet til 75,5 tusind liter ren alkohol i 2014 fra 83,3 tusind liter året før. Det er et fald på 7,7 tusind liter, svarende til 9,3 pct.

 

Tilførslen af øl var på 270,9 tusind liter ren alkohol i 2014 mod 270,0 tusind liter. Det er en mindre stigning på 0,9 tusind liter ren alkohol, eller 0,3 pct.

 

Figur 2. Tilførsel af ren alkohol fordelt på type af alkoholdige drikkevarer, 1.000 liter

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ALDALK1 

 

Tabel 2. Tilførsel af alkoholdige drikkevarer fordelt på typer

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

Alkoholdige drikkevarer, 1.000 liter

I alt ......  

7.888,6

7.890,0

7.488,1

7.475,0

6.673,2

6.694,0

Øl ........

6.999,3

7.076,7

6.710,8

6.675,1

5.910,1

6.002,1

Vin .......

774,4

700,1

673,3

702,3

672,0

608,3

Spiritus ....

114,9

113,2

104,0

97,6

91,1

83,5

 

Ren alkohol, 1.000 liter

I alt ......  

458,9

454,5

430,0

427,6

387,7

378,0

Øl ........

320,5

324,9

307,0

303,3

270,0

270,9

Vin .......

95,1

86,6

83,7

87,6

83,3

75,5

Spiritus ....

43,3

43,0

39,3

36,7

34,4

31,6

 

Ren alkohol, procent

I alt  .....

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Øl ........

69,8

71,5

71,4

70,9

69,6

71,7

Vin .......

20,7

19,0

19,5

20,5

21,5

20,0

Spiritus ....

9,4

9,5

9,1

8,6

8,9

8,3

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ALDALK1

 

Tabel 3. Ren alkohol pr. person over 14 år i liter fordelt på typer

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

Liter pr. person over 14 år

I alt  .........

10,6

10,4

9,8

9,7

8,8

8,6

Letøl ..........

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,3

Pilsner ........

7,1

7,1

6,7

6,5

5,9

5,6

Luxusøl .......

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Bordvin ........

2,2

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

Hedvin ........

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Spiritus ........

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ALDALK