Registrerede arbejdssøgende i februar 2015

I februar måned 2015 blev 4.085 i alt registreret som arbejdssøgende, heraf 691 i bygderne. Hvilket er et fald på 335 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.

 

Tabel 1. Registrerede arbejdssøgende efter bosted og distrikt, februar 2014-2015

 

2014

2015

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt......

4.420

3.645

775

4.085

3.394

691

Nanortalik..........

197

147

50

197

153

44

Qaqortoq...........

227

221

6

213

210

3

Narsaq.............

189

187

2

189

188

1

Paamiut............

168

160

8

188

180

8

Nuuk...............

969

941

28

816

777

39

Maniitsoq...........

294

258

36

198

139

59

Sisimiut............

373

328

45

363

308

55

Kangaatsiaq........

188

80

108

191

79

112

Aasiaat............

300

279

21

244

235

9

Qasigiannguit.......

90

83

7

108

104

4

Ilulissat.............

363

330

33

370

336

34

Qeqertarsuaq.......

87

87

...

99

99

...

Uummannaq........

209

136

73

204

126

78

Upernavik..........

361

108

253

270

104

166

Qaanaaq...........

100

80

20

100

88

12

Tasiilaq............

239

154

85

287

220

67

Illoqqortoormiut.....

66

66

...

48

48

...

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled1

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned.


 

Det højeste antal arbejdssøgende var i aldersgruppen 20-24 år. For mænd i byerne var der dog flest arbejdssøgende i aldersgruppen 50-54 år.

 

Tabel 2. Registrerede arbejdssøgende fordelt på alder, bosted og køn i februar 2015

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt

2.404

1.681

4.085

2.052

1.342

3.394

352

339

691

-19

132

130

262

102

93

195

30

37

67

20-24

352

295

647

285

232

517

67

63

130

25-29

293

243

536

244

194

438

49

49

98

30-34

254

194

448

225

161

386

29

33

62

35-39

180

129

309

156

103

259

24

26

50

40-44

200

125

325

175

99

274

25

26

51

45-49

318

240

558

281

193

474

37

47

84

50-54

339

171

510

297

140

437

42

31

73

55-59

215

104

319

183

87

270

32

17

49

60-64

121

50

171

104

40

144

17

10

27

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled2

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

Anm.: Figuren indeholder forskellen mellem tallene fra 2013, 2014 og 2015

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Lars Geraae på tlf. 34 57 87 (direkte).