Registrerede arbejdssøgende i november 2015

I november måned 2015 blev 3.169 personer i alt registreret som arbejdssøgende, heraf 552 i bygderne. Dette er et samlet fald på 304 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før. Faldet for arbejdssøgende i byerne var samlet på 287 personer.

 

Tabel 1. Arbejdssøgende i november efter bosted og distrikt

 

2014

2015

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt .....

3.473

2.904

569

3.169

2.617

552

Nanortalik ........

131

91

40

132

79

53

Qaqortoq .........

179

165

14

186

184

2

Narsaq ..........

173

173

...

146

145

1

Paamiut ..........

150

136

14

108

104

4

Nuuk ............

863

826

37

611

588

23

Maniitsoq .........

237

208

29

221

196

25

Sisimiut ..........

318

272

46

292

274

18

Kangaatsiaq ......

132

53

79

118

63

55

Aasiaat ..........

135

125

10

94

88

6

Qasigiannguit .....

67

63

4

75

74

1

Ilulissat ..........

218

203

15

284

260

24

Qeqertarsuaq .....

69

69

...

33

33

...

Uummannaq ......

166

106

60

201

116

85

Upernavik ........

199

58

141

162

40

122

Qaanaaq .........

90

80

10

108

102

6

Tasiilaq ..........

303

233

70

368

241

127

Illoqqortoormiut ....

43

43

...

30

30

...

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled1

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med forsigtighed.

 

Fordelingen efter alder viser at det højeste antal arbejdssøgende for mænd var i aldersgruppen 50-54 år. For mænd i bygder var det dog i aldersgruppen 20-24 år. For kvinder var det højeste antal arbejdssøgende i aldersgruppen 20-24 år.

 

Tabel 2. Arbejdssøgende i november efter alder, bosted og køn

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt .........

1.714

1.455

3.169

1.452

1.165

2.617

262

290

552

18-19 år .....

100

105

205

74

79

153

26

26

52

20-24 år .....

218

215

433

170

155

325

48

60

108

25-29 år  .....

201

209

410

168

163

331

33

46

79

30-34 år .....

184

163

347

158

131

289

26

32

58

35-39 år .....

124

122

246

109

97

206

15

25

40

40-44 år .....

139

111

250

122

95

217

17

16

33

45-49 år .....

232

196

428

194

159

353

38

37

75

50-54 år .....

248

189

437

222

156

378

26

33

59

55-59 år .....

165

94

259

145

85

230

20

9

29

60-64 år .....

103

51

154

90

45

135

13

6

19

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled2

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).