Registrerede arbejdssøgende i december 2016

I december måned 2016 blev 3.157 personer i alt registreret som arbejdssøgende, heraf 528 i bygderne. Dette er et samlet fald på 209 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før. Faldet for arbejdssøgende i byerne var samlet på 220 personer.

 

Tabel 1. Arbejdssøgende i december efter bosted og distrikt

 

2015

2016

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt .....

3.366

2.849

517

3.157

2.629

528

Nanortalik ........

166

113

53

148

100

48

Qaqortoq .........

216

215

1

177

175

2

Narsaq ..........

183

182

1

139

138

1

Paamiut ..........

147

146

1

192

183

9

Nuuk ............

612

585

27

634

607

27

Maniitsoq .........

194

173

21

262

234

28

Sisimiut ..........

339

314

25

248

229

19

Kangaatsiaq ......

150

73

77

87

57

30

Aasiaat ..........

148

136

12

146

144

2

Qasigiannguit .....

118

113

5

97

93

4

Ilulissat ..........

293

274

19

200

184

16

Qeqertarsuaq .....

30

30

...

52

52

...

Uummannaq ......

204

119

85

166

90

76

Upernavik ........

141

45

96

126

29

97

Qaanaaq .........

74

67

7

51

44

7

Tasiilaq ..........

314

227

87

401

239

162

Ittoqqortoormiit ....

37

37

...

31

31

...

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled1

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med forsigtighed.

 

Fordelingen efter alder viser at det højeste antal arbejdssøgende for mænd var i aldersgruppen 20-24 år. For mænd i bygder var det i aldersgruppen 20-24 år. For kvinder var det højeste antal arbejdssøgende i aldersgruppen 20-24 år.

 

Tabel 2. Arbejdssøgende i december efter alder, bosted og køn

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt .........

1.872

1.285

3.157

1.616

1.013

2.629

256

272

528

18-19 år .....

110

88

198

89

70

159

21

18

39

20-24 år .....

291

203

494

248

140

388

43

63

106

25-29 år  .....

248

181

429

214

148

362

34

33

67

30-34 år .....

172

137

309

146

113

259

26

24

50

35-39 år .....

154

121

275

133

95

228

21

26

47

40-44 år .....

139

85

224

123

68

191

16

17

33

45-49 år .....

208

154

362

185

127

312

23

27

50

50-54 år .....

256

172

428

227

136

363

29

36

65

55-59 år .....

185

99

284

159

78

237

26

21

47

60-64 år .....

109

45

154

92

38

130

17

7

24

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled2

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

 

Matchgrupper

Registrerede arbejdssøgende inddeles i 3 matchgrupper:

Matchgruppe 1: Jobklar

Matchgruppe 2: Indsatsklar

Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv.

Ændringer i administrationspraksis for inddeling i matchgrupper bevirker, at udviklingen over tid skal tolkes med varsomhed.

Data for matchgrupper kan findes i statistikbanken: http://bank.stat.gl/ardledma

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).