Registrerede arbejdssøgende i januar 2017

I januar måned 2017 blev 3.915 personer i alt registreret som arbejdssøgende, heraf 734 i bygderne. Dette er et samlet fald på 116 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før. Faldet for arbejdssøgende i byerne var samlet på 191 personer.

 

Tabel 1. Arbejdssøgende i januar efter bosted og distrikt

 

2016

2017

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt .....

4.031

3.372

659

3.915

3.181

734

Nanortalik ........

173

129

44

194

137

57

Qaqortoq .........

230

228

2

220

209

11

Narsaq ..........

173

169

4

154

154

...

Paamiut ..........

239

231

8

221

207

14

Nuuk ............

698

662

36

667

635

32

Maniitsoq .........

195

166

29

322

277

45

Sisimiut ..........

352

321

31

313

268

45

Kangaatsiaq ......

199

91

108

165

75

90

Aasiaat ..........

241

229

12

233

223

10

Qasigiannguit .....

133

126

7

59

57

2

Ilulissat ..........

361

334

27

348

317

31

Qeqertarsuaq .....

74

74

...

80

80

...

Uummannaq ......

229

150

79

192

110

82

Upernavik ........

179

73

106

164

47

117

Qaanaaq .........

96

86

10

84

79

5

Tasiilaq ..........

423

267

156

460

267

193

Ittoqqortoormiit ....

36

36

...

39

39

...

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled1

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med forsigtighed.

 

Fordelingen efter alder viser at det højeste antal arbejdssøgende for mænd var i aldersgruppen 20-24 år. For mænd i bygder var det i aldersgruppen 20-24 år. For kvinder var det højeste antal arbejdssøgende i aldersgruppen 20-24 år.

 

Tabel 2. Arbejdssøgende i januar efter alder, bosted og køn

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt .........

2.290

1.625

3.915

1.922

1.259

3.181

368

366

734

18-19 år .....

147

124

271

120

94

214

27

30

57

20-24 år .....

344

255

599

274

183

457

70

72

142

25-29 år  .....

296

242

538

252

194

446

44

48

92

30-34 år .....

237

175

412

194

141

335

43

34

77

35-39 år .....

181

146

327

149

116

265

32

30

62

40-44 år .....

152

100

252

130

78

208

22

22

44

45-49 år .....

268

190

458

235

145

380

33

45

78

50-54 år .....

304

219

523

261

170

431

43

49

92

55-59 år .....

231

114

345

199

88

287

32

26

58

60-64 år .....

130

60

190

108

50

158

22

10

32

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled2

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

 

Matchgrupper

Registrerede arbejdssøgende inddeles i 3 matchgrupper:

Matchgruppe 1: Jobklar

Matchgruppe 2: Indsatsklar

Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv.

Ændringer i administrationspraksis for inddeling i matchgrupper bevirker, at udviklingen over tid skal tolkes med varsomhed.

Data for matchgrupper kan findes i statistikbanken: http://bank.stat.gl/ardledma

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).