Registrerede arbejdssøgende i februar 2017

I februar måned 2017 blev 3.279 personer i alt registreret som arbejdssøgende, heraf 595 i bygderne. Dette er et samlet fald på 72 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før. Faldet for arbejdssøgende i byerne var samlet på 155 personer.

 

Tabel 1. Arbejdssøgende i februar efter bosted og distrikt

 

2016

2017

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt .....

3.351

2.839

512

3.279

2.684

595

Nanortalik ........

122

79

43

173

117

56

Qaqortoq .........

213

212

1

187

187

...

Narsaq ..........

175

171

4

133

133

...

Paamiut ..........

220

212

8

182

171

11

Nuuk ............

615

588

27

630

596

34

Maniitsoq .........

152

126

26

210

176

34

Sisimiut ..........

325

298

27

216

178

38

Kangaatsiaq ......

158

74

84

145

70

75

Aasiaat ..........

230

221

9

218

207

11

Qasigiannguit .....

97

96

1

56

53

3

Ilulissat ..........

279

253

26

307

281

26

Qeqertarsuaq .....

73

73

...

75

75

...

Uummannaq ......

78

50

28

93

60

33

Upernavik ........

154

64

90

126

46

80

Qaanaaq .........

50

42

8

68

52

16

Tasiilaq ..........

379

249

130

430

252

178

Ittoqqortoormiit ....

31

31

...

30

30

...

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled1

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med forsigtighed.

 

Fordelingen efter alder viser at det højeste antal arbejdssøgende for mænd var i aldersgruppen 20-24 år. For mænd i bygder var det i aldersgruppen 20-24 år. For kvinder var det højeste antal arbejdssøgende i aldersgruppen 20-29 år.

 

Tabel 2. Arbejdssøgende i februar efter alder, bosted og køn

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt .........

1.938

1.341

3.279

1.634

1.050

2.684

304

291

595

18-19 år .....

115

96

211

92

72

164

23

24

47

20-24 år .....

291

213

504

239

153

392

52

60

112

25-29 år  .....

248

213

461

209

175

384

39

38

77

30-34 år .....

213

136

349

177

108

285

36

28

64

35-39 år .....

164

128

292

134

106

240

30

22

52

40-44 år .....

121

83

204

97

64

161

24

19

43

45-49 år .....

234

156

390

207

117

324

27

39

66

50-54 år .....

254

165

419

222

133

355

32

32

64

55-59 år .....

191

105

296

166

83

249

25

22

47

60-64 år .....

107

46

153

91

39

130

16

7

23

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled2

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

 

Matchgrupper

Registrerede arbejdssøgende inddeles i 3 matchgrupper:

Matchgruppe 1: Jobklar

Matchgruppe 2: Indsatsklar

Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv.

Ændringer i administrationspraksis for inddeling i matchgrupper bevirker, at udviklingen over tid skal tolkes med varsomhed.

Data for matchgrupper kan findes i statistikbanken: http://bank.stat.gl/ardledma

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).