Registrerede arbejdssøgende i august 2017

I august måned 2017 blev 2.151 personer i alt registreret som arbejdssøgende, heraf 397 i bygderne. Dette er et samlet fald på 248 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før. Faldet for arbejdssøgende i byerne var samlet på 274 personer.

 

Tabel 1. Arbejdssøgende i august efter bosted og distrikt

 

2016

2017

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt .....

2.399

2.028

371

2.151

1.754

397

Nanortalik ........

137

90

47

155

110

45

Qaqortoq .........

181

181

...

171

162

9

Narsaq ..........

108

107

1

115

108

7

Paamiut ..........

199

186

13

95

92

3

Nuuk ............

610

595

15

494

474

20

Maniitsoq .........

159

135

24

200

174

26

Sisimiut ..........

158

138

20

134

116

18

Kangaatsiaq ......

78

35

43

57

29

28

Aasiaat ..........

46

44

2

79

76

3

Qasigiannguit .....

19

19

...

34

33

1

Ilulissat ..........

57

50

7

48

40

8

Qeqertarsuaq .....

26

25

1

23

22

1

Uummannaq ......

80

58

22

52

22

30

Upernavik ........

43

20

23

55

20

35

Qaanaaq .........

68

62

6

40

36

4

Tasiilaq ..........

396

249

147

374

215

159

Ittoqqortoormiit ....

34

34

...

25

25

...

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled1

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med forsigtighed.

 

Fordelingen efter alder viser at det højeste antal arbejdssøgende for mænd var i aldersgruppen 20-24 år. For mænd i bygder var det i aldersgruppen 35-39 år. For kvinder var det højeste antal arbejdssøgende i aldersgruppen 20-24 år.

 

Tabel 2. Arbejdssøgende i august efter alder, bosted og køn

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt .........

1.134

1.017

2.151

961

793

1.754

173

224

397

18-19 år .....

68

61

129

56

39

95

12

22

34

20-24 år .....

145

172

317

123

129

252

22

43

65

25-29 år  .....

134

143

277

111

122

233

23

21

44

30-34 år .....

130

127

257

114

109

223

16

18

34

35-39 år .....

121

102

223

96

78

174

25

24

49

40-44 år .....

63

58

121

54

46

100

9

12

21

45-49 år .....

112

98

210

98

74

172

14

24

38

50-54 år .....

136

121

257

119

100

219

17

21

38

55-59 år .....

143

91

234

121

65

186

22

26

48

60-64 år .....

82

44

126

69

31

100

13

13

26

Anm.: Tallene kan udtrækkes i statistikbanken her; http://bank.stat.gl/ardled2

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

 

Matchgrupper

Registrerede arbejdssøgende inddeles i 3 matchgrupper:

Matchgruppe 1: Jobklar

Matchgruppe 2: Indsatsklar

Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv.

Ændringer i administrationspraksis for inddeling i matchgrupper bevirker, at udviklingen over tid skal tolkes med varsomhed.

Data for matchgrupper kan findes i statistikbanken: http://bank.stat.gl/ardledma

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).