Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal 2017

Der har været færre arbejdssøgende i perioden 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 end samme periode året før. Der har været et svagt fald i antallet af måneder som de arbejdssøgende har været registreret.

 

Der var i alt 7.808 personer, som har været registeret arbejdssøgende i en eller flere måneder i løbet af perioden fra 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 mod 8.080 personer i samme periode året før.

 

I perioden 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 havde 50,4 pct. af de arbejdssøgende i alt 3.938 personer været registeret imellem 1-3 måneder, mens 10,4 pct. eller 809 personer har været registreret imellem 10-12 måneder.

 

Tabel 1. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter køn

 

4. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016

4. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017

 

Alle

1-3 mdr.

4-6 mdr.

7-9 mdr.

10-12 mdr.

Alle

1-3 mdr.

4-6 mdr.

7-9 mdr.

10-12 mdr.

 

Antal personer

I alt

8.080

4.109

1.958

1.103

910

7.808

3.938

2.009

1.052

809

Mænd

4.275

2.062

1.046

626

541

4.220

1.996

1.130

599

495

Kvinder

3.805

2.047

912

477

369

3.588

1.942

879

453

314

 

Andel i procent

I alt

100,0

50,8

24,2

13,6

11,3

100,0

50,4

25,7

13,5

10,4

Mænd

100,0

48,2

24,5

14,6

12,6

100,0

47,3

26,8

14,2

11,7

Kvinder

100,0

53,8

24,0

12,5

9,7

100,0

54,1

24,5

12,6

8,8

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

I perioden 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017 har der i den yngre aldersgruppe 18-24 år været 106 personer i arbejdssøgende i 10-12 måneder, eller 5,6 pct. af de 18-24 årige arbejdssøgende. I aldersgruppen 45-59 år var der 327 personer i 10-12 måneder, eller 13,8 pct. af de 45-59 årige arbejdssøgende.

 

Tabel 2. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter alder

 

4. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017

 

Alle

1-3 måneder

4-6 måneder

7-9 måneder

10-12 måneder

Alle  ....

7.808

3.938

2.009

1.052

809

18-19 år  .

548

360

123

44

21

20-24 år  .

1.352

743

358

166

85

25-29 år  .

1.131

602

303

145

81

30-34 år  .

818

406

220

97

95

35-39 år  .

694

345

160

98

91

40-44 år  .

508

253

126

80

49

45-49 år  .

818

376

222

116

104

50-54 år  .

898

406

227

145

120

55-59 år  .

657

282

164

108

103

60-61 år  .

171

72

58

20

21

62 år  ...

80

36

17

12

15

63 år  ...

56

21

14

9

12

64 år  ...

77

36

17

12

12

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

I figur 1 er antal måneder som registrerede arbejdssøgende vist i procent.

Der er en tendensen til at kvinder har været arbejdssøgende i en kortere periode end mænd.

 

Figur 1. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i pct. i perioden 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på e-mail: abla@stat.gl eller telefon (direkte) 345781.