Registrerede arbejdssøgende i december 2018

I december måned 2018 blev 2.228 personer i alt registreret som arbejdssøgende. Dette er et samlet fald på 378 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.

 

Tabel 1. Arbejdssøgende i december efter bosted og distrikt

 

2017

2018

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt .....

2.606

2.198

408

2.228

1.813

415

Nanortalik ........

174

129

45

124

79

45

Qaqortoq .........

166

158

8

160

146

14

Narsaq ..........

115

112

3

124

123

1

Paamiut ..........

137

131

6

113

109

4

Nuuk ............

472

445

27

363

354

9

Maniitsoq .........

216

194

22

157

133

24

Sisimiut ..........

242

215

27

199

164

35

Kangaatsiaq ......

105

69

36

131

55

76

Aasiaat ..........

140

133

7

151

148

3

Qasigiannguit .....

78

77

1

85

76

9

Ilulissat ..........

142

125

17

132

121

11

Qeqertarsuaq .....

28

27

1

12

12

0

Uummannaq ......

127

84

43

60

31

29

Upernavik ........

71

17

54

50

11

39

Qaanaaq .........

46

38

8

56

45

11

Tasiilaq ..........

325

222

103

297

192

105

Ittoqqortoormiit ....

22

22

14

14

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardled1).

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med forsigtighed.

 

Tabel 2. Arbejdssøgende i december efter alder, bosted og køn

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt .........

1.293

935

2.228

1.084

729

1.813

209

206

415

18-19 år .....

43

54

97

31

38

69

12

16

28

20-24 år .....

158

144

302

130

110

240

28

34

62

25-29 år  .....

153

113

266

125

81

206

28

32

60

30-34 år .....

134

119

253

116

94

210

18

25

43

35-39 år .....

125

88

213

103

70

173

22

18

40

40-44 år .....

108

65

173

89

53

142

19

12

31

45-49 år .....

124

85

209

112

65

177

12

20

32

50-54 år .....

183

122

305

151

95

246

32

27

59

55-59 år .....

137

103

240

122

85

207

15

18

33

60-64 år .....

128

42

170

105

38

143

23

4

27

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardled2).

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

 

Nedenstående figur viser antal registrerede arbejdssøgende pr måned.

 

Figur 2. Antal Registrerede arbejdssøgende pr måned

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardledma).

 

Matchgrupper

Registrerede arbejdssøgende inddeles i 3 matchgrupper:

Matchgruppe 1: Jobklar

Matchgruppe 2: Indsatsklar

Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv.

Ændringer i administrationspraksis for inddeling i matchgrupper bevirker, at udviklingen over tid skal tolkes med varsomhed.

Data for matchgrupper kan findes i statistikbanken: http://bank.stat.gl/ardledma

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).