Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal 2019

Der har været færre arbejdssøgende i perioden 2. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 end samme periode året før. Der har været et svagt fald i antallet af måneder som de arbejdssøgende har været registreret.

 

Der var i alt 6.682 personer, som har været registeret arbejdssøgende i en eller flere måneder i løbet af perioden fra 2. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 mod 7.614 personer i samme periode året før.

 

I perioden 2. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 havde 58,8 pct. af de arbejdssøgende i alt 3.929 personer været registeret imellem 1-3 måneder, mens 9,4 pct. eller 627 personer har været registreret imellem 10-12 måneder.

 

Tabel 1. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter køn

 

2. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018

2. kvartal 2018 - 1. kvartal 2019

 

Alle

1-3 mdr.

4-6 mdr.

7-9 mdr.

10-12 mdr.

Alle

1-3 mdr.

4-6 mdr.

7-9 mdr.

10-12 mdr.

 

Antal personer

I alt

7.614

4.138

1.852

876

748

6.682

3.929

1.452

674

627

Mænd

4.118

2.162

1.009

515

432

3.568

2.004

801

384

379

Kvinder

3.496

1.976

843

361

316

3.114

1.925

651

290

248

 

Andel i procent

I alt

100,0

54,4

24,3

11,5

9,8

100,0

58,8

21,7

10,1

9,4

Mænd

100,0

52,5

24,5

12,5

10,5

100,0

56,2

22,4

10,8

10,6

Kvinder

100,0

56,5

24,1

10,3

9,0

100,0

61,8

20,9

9,3

8,0

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

I perioden 2. kvartal 2018 – 1. kvartal 2019 har der i den yngre aldersgruppe 18-24 år været 71 personer i arbejdssøgende i 10-12 måneder, eller 4,7 pct. af de 18-24 årige arbejdssøgende. I aldersgruppen 45-59 år var der 227 personer i 10-12 måneder, eller 11,6 pct. af de 45-59 årige arbejdssøgende.

 

Tabel 2. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter alder

 

2. kvartal 2018 - 1. kvartal 2019

 

Alle

1-3 måneder

4-6 måneder

7-9 måneder

10-12 måneder

Alle ....  

6.682

3.929

1.452

674

627

18-19 år .

389

280

81

19

9

20-24 år .

1.135

766

209

98

62

25-29 år .

945

580

221

74

70

30-34 år .

737

438

168

65

66

35-39 år .

596

327

129

74

66

40-44 år .

455

249

102

55

49

45-49 år .

543

305

122

63

53

50-54 år .

830

455

175

101

99

55-59 år .

590

320

130

65

75

60-65 år .

462

209

115

60

78

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

I figur 1 er antal måneder som registrerede arbejdssøgende vist i procent.

Der er en tendensen til at kvinder har været arbejdssøgende i en kortere periode end mænd.

 

Figur 1. Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i pct. i perioden 2. kvartal 2018 – 1. kvartal 2019

Kilde: http://bank.stat.gl/ardledvar

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på e-mail: abla@stat.gl eller telefon (direkte) 345781.